Skip to main content

Nieuwsbrief 6 april 2017

By 7 april 2017Nieuwsbrief

Zondag 9 april is PalmPasen viering olv ds. Willemijn Jonkers. De kinderen beginnen al om 9.00 uur in het OC met het versieren van de PalmPasen stokken.

Volgende week begint de Stille Week. Met op maandag, dinsdag, woensdag de kerk open voor stilte en bezinning. Op Witte Donderdag begint de Paascyclus met een viering om 19.30 uur o.l.v. ds Robert de Vos

X