Skip to main content

Nieuwsbrief van 7 mei

By 7 mei 2021juni 25th, 2021Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 9 mei 10.00 uur olv ds Cristina Pumplun

Met live muziek en publiek (max 30 bezoekers).
Graag van tevoren via welkom@kerkaanzee.nl  opgeven.
Via livestream video kunt u de viering ook volgen.
Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

 
Hier vindt u de liturgie.

Mijn werkplek is de Westerkerk in Amsterdam. Daar ben ik als theoloog en cultuurwetenschapper verantwoordelijk voor diverse activiteiten op het gebied van cultuur, geloof en theologie. Gewoonlijk ga ik voor in literair-muzikale vespers, cantatediensten en organiseer ik lezingen. Door corona veranderde mijn werk grotendeels en werd ik producent van het “Woord van de Wester”: korte filmvieringen met muziek, gebed en goede woorden, die wij via de sociale media uitzenden. Ook ben ik verantwoordelijk voor de website en daaraan gerelateerd alle sociale media-kanalen van de kerk. Daarnaast ga ik voor in kerkdiensten op verschillende plekken in het land. De afgelopen tijd ging het dan merendeels om enkel livestreams. Ik zie daarom ook bijzonder uit naar de dienst in Muiderberg, nu er ook mensen in de kerk zelf aanwezig kunnen zijn.

Cristina Pumplun
 
Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.

✑ Cursief

Blijf mij nabij….

Aan het einde van de film A Bridge Too Far (4 mei) zetten Engelse soldaten dit lied in. En ik dacht: hoogste tijd voor een Vesper met mooie avondliederen. Wat jammer dat we deze liederen nooit meer zingen. En de tekst vergeten.
 
Blijf mij nabij wanneer  
 
1          Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
            De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
            Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
            Der hulpeloze hulp, wees mij nabij.
 
2          Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
            Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
            Alles vervalt in ’t wisselend getij,
            maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
 
3          U heb ik nodig, uw genade is
            mijn enig licht in nacht en duisternis.
            Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
            In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
 
4          Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
            Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
            Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
            Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
 
5          Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
            licht in het duister, wijs de weg omhoog.
            Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
            In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
           
Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 392
 
Als je op onderstaande links klikt, hoor je de melodie (en kun je meezingen).
 
https://kerkliedwiki.nl/Blijf_mij_nabij,_wanneer_het_duister_daalt#Tekst
 
Een interessante site met veel informatie over kerkliederen
 
https://www.youtube.com/watch?v=eZe-c7VXqsg
 
In een bewerking van een Leger des Heils koper-ensemble
 
Piet van Reenen

✑Kunst aan Zee

Pinksterkleed

Vanaf eerste Pinksterdag mag het prachtige pinksterkleed, gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen, weer in de kerk hangen. Het kleed bestaat uit drie lagen:

cyclaam-kleurige organza met paarse tekst/gedicht
rood-oranje organza met gele bloemen
witte organza met duif.

Het gedicht, dat bewerkt is in het kleed, is van Maria de Groot.

Als we allemaal weer in staat gesteld zijn naar de kerk te mogen komen, is het de moeite waard om het kleed van dichtbij te bekijken.

Een vrolijk pinksterfeest toegewenst

Mede namens de kunstcommissie,
Hannie van der Veen

 
Lees verder in de de Nieuwsbrief op de site.

Vrienden van Kerk aan Zee

4 mei de ‘Last Post’ gespeeld op trompet door  Noor van Keulen

De bedoeling was om vanaf de toren wederom de Last Post en het Wilhelmus te spelen. Door het slechte weer werd deze verplaatst en speelde Noor van Keulen vanuit de deur in de toren. Indrukwekkend om even stil te staan bij de velen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Mooi ook dat we na afloop van de 2 minuten stilte met elkaar buiten het Wilhelmus konden zingen.

Foto gemaakt door John Kruithof vanaf de toren waar hij ook, zij het met moeite, de vlag van half stok ophees naar volledig.

✑ Hemelvaartsdag viering  13 mei

Oecumenische viering in Kerk aan Zee

Een oecumenische dienst rondom Hemelvaart met de kerken: Muiden, Muiderberg en Weesp.
U kunt via de website van uw eigen gemeente bijdrage aan de collectedoelen van deze dienst!
Weet u welkom! Via welkom@kerkaanzee.nl kunt u zich opgeven als u de dienst wilt bijwonen, 10 per kerk en graag 
vermelden uit welke kerk u komt!  Aanvang 10.00.

De volledige nieuwsbrief van 7 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X