Skip to main content

Nieuwsbrief 9 november 2017

By 10 november 2017Nieuwsbrief

Ds. van Reenen uit Maastricht gaat ons zondagochtend voor; De gemeentevergadering komt te vervallen maar er is wel koffiedrinken na  afloop; Zondag 12 en 26 november a.s. repeteert de ad hoc cantorij o.l.v. Andr├ę Potter van 9.15 – 9.45 uur; Op de vrijdagen 1, 8, 15 en 22 december is er het avondgebed. Het begint om 19.30 uur in de Kerk aan Zee.

Zaterdag 18 november zamelen we weer voedsel in voor de Voedselbank Gooi-en Vechtstreek.
Op het plein van de Spar staan wij met een kraam waar u voedsel kunt inleveren.

https://usercontent.one/wp/kerkaanzee.nl/wp-content/uploads/2017/11/Kerk-aan-Zee_Nieuwsbrief-2-november-2017.pdf

X