Skip to main content

Nieuwsbrief van 1 februari 2024

By 2 februari 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Jezus en onze demonen

Mij bezinnend op de Bijbellezing voor komende zondag (Marcus 1,29-39) vond ik dit gedicht van Gerrit Komrij (1944-2012).
Komrij heeft dit gedicht voorgedragen tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 4 mei 2001.

De demon

Het is een sport om met gestrekte vinger
Te wijzen naar de goeden en de kwaden.
Ik houd het liever bij de binnendringer
Die in mij zelf verlangt naar euveldaden.

Twee zielen huizen in ons en ze heten
Ons meestal-kwade en soms-betere ik.
Ik hoor ze altijd. In mij woedt hun vete.
Straks klopt de demon weer. Vrees ik zijn tik?

De vrede om ons is maar schijn van vrede.
Ons eerste ik voert oorlog met ons tweede,
Ik word zó weer de ander die ik ben.

Zolang ik mijn gehate ik maar kén
En in de gaten houd ben ik niet bang.
Elk uur van lauwheid is een uur te lang.

Laten we niet lauw zijn.
Laten we onze demonen in de gaten houden.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 4 februari 2024
Komende zondag vieren we de Maaltijd van de Heer.
Voor het thema van de viering en de Bijbellezing verwijs ik naar het cursief.

 

Autodienst: Gerrie van Ee
Telefoonnummer: 0294 -26 36 63
Agenda

 

✑ Diaconie

Zondag 4 februari – Bangladesh klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water.

Als deltaland snappen wij de strijd tegen het water als geen ander; we rekenen op uw bijdrage!

✑ Mededelingen

Preek van de Leek met Luc Runderkamp, 25 februari

De eerste Preek van de Leek van dit seizoen is op 25 februari met Luc Runderkamp.
Het wordt een viering waarin Luc preekt en liederen van Jules de Corte (1924-1966) zingt.
Het thema is ‘Land van de toekomst’. De bijeenkomst zal profetisch zijn, maar ook ontroerend, te denken geven en troosten, kritische vragen stellen en verbinden.
Kom luisteren, meezingen en meedoen!

‘Ga mee’ dienst, 10 maart
Op 10 maart organiseren we een dienst waarin jullie allemaal iemand meenemen naar de kerk die daar normaal gesproken niet komt.
Dat kan je partner zijn of een vriend/in, of iemand die je kent uit het dorp, of een buurman/vrouw, of je volwassen klein/kind.
Het wordt een laagdrempelige dienst om mensen te laten ervaren dat ze welkom zijn en dat Kerk aan Zee een gastvrije plek is.
Niets om je voor te schamen.

Bij het laagdrempelige hoort dat we weinig kerkelijk ‘jargon’ zullen gebruiken. We lezen uit het Bijbelboek Prediker (3,1-13: ‘Alles heeft zijn tijd’).
Het gaat een dienst worden met ‘bekende’ liederen. Daarom roep ik iedereen op nu al passende liedsuggesties te doen.
Ik denk zelf bijvoorbeeld aan het liedboeklied 216, op een melodie van Cat Stevens,
of het ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen) met de tekst van Jan Rot, of een versie van ‘Ik voel me niet alleen’ (You raise me up).
In deze dienst stellen we ook Hannah Novakova voor, de vaste gastvoorgangster van onze gemeente.

Rein Brouwer

✑ Kerkhof aan Zee

Winter op het Kerkhof.
Wel een beetje een rare winter, veel regen, zelfs wat sneeuw en ijs -maar niet om op te schaatsen- maar vooral wind, veel wind.
En dat laatste brengt met tot het volgende.

Op diverse graven staat een bloempot of mandje met planten, ook staan er lantaarntjes met kaarsjes of beeldjes.
Althans die zouden er moeten staan. Door wind worden ze er makkelijk afgeblazen -want het kan rondom de toren behoorlijk waaien- of vallen glazen vazen stuk.

De onderhoudsploeg houdt zich het recht voor om een en ander te herstellen.
Maar het kan zijn dat een weggewaaid ornamentje of bloempot op het buurgraf terecht is gekomen. Sorry.
We hebben ook veel planten in de grond gezet in plaats van in een (omgevallen) pot –
soms zelfs zonder drainagegaten onderin- zo hebben ze meer kans op overleven.
Lees meer: Winter op het Kerkhof, met mooie foto’s.

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X