Skip to main content

Nieuwsbrief van 1 juli 2022

By 1 juli 2022Nieuwsbrief

✑  Cursief

 

Psychiater Jim van Os    vrijdag 24 juni in Trouw

‘Vertrouwen’, zegt hij, duidt op een onderliggende verbinding.
Nu die verbinding  in de samenleving grotendeels lijkt weggevallen, ontbreekt een gemeenschappelijk perspectief.

“Daarmee hangt samen dat ook betekenisgeving en zingeving geen vanzelfsprekende plek meer hebben in de samenleving.
Als je kijkt naar mijn vakgebied – psychiatrie, psychologie – is dat vooral een bio- en psychosociale wetenschap geworden.
De spirituele kant wordt niet meer genoemd.
We zijn zo gefascineerd geraakt door alles wat we kunnen meten en kunnen waarnemen
door een microscoop, dat de dimensie van zin- en betekenisgeving eruit weg gefilterd is.”

“De kwaliteit van onze relaties is het fundament van ons leven.
Dat mensen geen of weinig verbintenis met anderen ervaren is daarom volgens mij een crisis,
of misschien wel dé echte crisis van deze tijd. Gebrek aan vertrouwen en zingeving zijn daar een gevolg van.”

Piet van Reenen

 

Zondag 3 juli 10.00 uur o.l.v. ds Rene van den Beld


Autodienst: Erik-Jan van der Hulst

„Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken”. Dit zijn de bekende en sombere woorden van de historicus Johan Huizinga (1872-1945)  in zijn boek In de schaduw van morgen (1935)  Terugkijkend weten we hoe waar deze woorden zijn gebleken. In de Lezing van Lucas 8: 26-39 (verhaal  ook bij Marcus en Mattheus te lezen) gaat het om een  man met  een bezeten geest (demon). Hoe dichterbij Jezus, des te radelozer wordt de man. Hij leeft in een cultuur die van Jezus geen weet heeft; zoals in Jesaja (65: 105) God zegt: “Al vragen ze niet naar mij, toch laat  ik me raadplegen…”  Het peilen van de tijd waarin je leeft is van groot belang. Het tij kun je niet zomaar keren, maar je kunt samen van de Bijbel leren en de waanzin onderkennen.

Rene van den Beld

 

Gemeentevergadering

 

Beste gemeenteleden,

Zondag 3 juli zullen we met elkaar na de dienst als gemeente vergaderen. Op de agenda staan 2 punten:

1. Toelichting jaarrekening 2021
2. Verslag beroepingscommissie.

Beide punten zijn zeer nieuwswaardig met goed nieuws uit de beroepingscommissie. Kortom: komt allen!

Groet, Teo

 

Indien u de volledige nieuwsbrief wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email, u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X