Skip to main content

Nieuwsbrief van 10 augustus 2023

By 11 augustus 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Vanwege de vakantieperiode is er geen cursiefje.
Vrijdag 25 augustus zal er weer een cursiefje in de nieuwsbrief staan.

 

✑ Bij de viering

 

Autodienst: Gerrie van Ee
Agenda


Zondag 13 augustus 2023
We kennen allemaal vast wel het woord ‘schijnheilig’ of ‘hypocriet’.
Komende zondag gaan we in de dienst kijken naar het gedeelte waarin Jezus de farizeeën uitmaakt voor ‘hypocrieten’.
Hij zegt dat in een context waarin de farizeeën alleen de buitenkant mooi willen maken en de regeltjes volgen.
Jezus maakt duidelijk dat die niet het belangrijkste zijn, maar dat het om ons hart gaat.
Als we in ons hart met goede dingen bezig zijn, dan komt het met de buitenkant ook wel goed!
Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten.
 
Met een hartelijke groet,
René Wichers-Kaat
 

Mededelingen

Bedankt

Ik was blij verrast met de bloemen en bedankt voor het medeleven met het overlijden van mijn 98 jarige vader.

Irma den Hengst

Vakantie
Tot en met 13 augustus heb ik vakantie.
Wanneer u een beroep wilt doen op een predikant neem dan contact op met Tineke Meindertsma, onze scriba. (scriba@kerkaanzee.nl)

Rein Brouwer
 

✑ Diaconie

 

Zondag 13 augustus 2023 – Ghana, Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid.
Het leven in de afgelegen dorpen is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht en er is een tekort aan schoon drinkwater en elektra.

Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en jeugdleiders op die de mensen kunnen ondersteunen. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten.

In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs.
Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen een mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waardoor hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen
Graag vragen wij uw steun!              

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X