Skip to main content

Nieuwsbrief van 3 augustus 2023

By 4 augustus 2023augustus 11th, 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Vanwege de vakantieperiode is er geen cursiefje.
Vrijdag 25 augustus zal er weer een cursiefje in de nieuwsbrief staan.

 

✑ Bij de viering

 

Autodienst: Olga Troelstra
Agenda


Zondag 6 augustus 2023
Komende zondag lezen we over de wonderbaarlijke spijziging, zoals het te lezen is in het evangelie van Mattheus.
Als de avond valt en Jezus erop gewezen wordt dat men nog niet gegeten heeft, zegt Hij: ‘Geven jullie hen maar te eten.’
Als Straatpastor in Amsterdam heb ik vaak het gevoel dat dit een opdracht is voor mij, soms letterlijk, meestal figuurlijk, om mensen te helpen bij hun dagelijkse behoeften.
En net als in de tekst denk ik ook vaak, hoe kan het kleine beetje dat ik doe genoeg zijn?
Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en volgens mij zegt Jezus ook niet dat we het allemaal alleen moeten aanpakken.
Hoe dan?
Daarover zondag meer. 

Hanna Wapenaar
 

Mededelingen

Bedankt
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen 💐 die ik mocht ontvangen na mijn heup operatie.
Ik ben gelukkig weer thuis en het gaat goed !

Gerrie van Ee

Vakantie
Tot en met 13 augustus heb ik vakantie.
Wanneer u een beroep wilt doen op een predikant neem dan contact op met Tineke Meindertsma, onze scriba. (scriba@kerkaanzee.nl)

Rein Brouwer
 

✑ Diaconie

 

Zondag 6 augustus – SchuldHulpmaatje
‘Samen lukt ’t’, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt.
Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje, ‘de maatjes’ doen dat!
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje-aanpak wordt structureel bij gedragen aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking.
SchuldHulpMaatje en kerken werken samen om het taboe op geldzorgen te doorbreken en mensen te helpen om hun geldzaken weer de baas te worden én te blijven.                       
Graag vragen wij uw steun!              

✑ Kerkrentmeesters

Deze week is er een wijziging: Een bordje met een psalmvers en een bijbehorende letterbak.
Het bordje heeft tot de samenvoeging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk in Muiderberg, aan de muur gehangen.
Het is eraf genomen toen de twee grote borden met de te zingen liederen die nu aan weerszijden van de preekstoel hangen, zijn aangebracht.

Okke de Boer die toentertijd onze organist was, heeft zich over bordje en bak ontfermd en nu, na ongeveer 40 jaar heeft zijn vrouw Joke ze teruggegeven aan Kerk aan Zee.
Sinds maandag staan/liggen ze daar dan ook!
Ga maar eens kijken.

Ik heb psalm 87 erin gezet omdat ik die zo actueel vind. Lees maar eens na: van alle kanten komen vreemdelingen naar de “Berg”.
Rahab en Babel, de Tirër de Moren, ja alle volken! en ze zijn welkom.
Ze worden in het bevolkingsregister (op zijn rol) ingeschreven en zullen de naam van Sions kinderen dragen.
Zo zou het moeten met de vluchtelingen en immigranten van vandaag.
Als iemand ook een idee heeft om een bepaalde psalm te willen invullen?! Ik heb de sleutel.

Henk van der Veen

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X