Skip to main content

Nieuwsbrief van 11 april 2024

By 12 april 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Eenduidigheid of helderheid?

De politiek commentator van de NRC, Tom Jan Meeus, schreef voor de ‘Maand van de filosofie’ (april) een essay over ‘duidelijkheid’.
Meeus ageert in zijn essay tegen duidelijkheid als ‘eenduidigheid’, als opheffing/ontkenning van de complexiteit.
In een onzekere turbulente wereld, waarin we de grip om onze wereld verliezen, verlangen we naar wijsheid, inzicht en helderheid.
En dan is de verzoeking groot om te stemmen op politici die ons beloven dat er eenvoudige en eenduidige oplossingen zijn als we maar willen en doortasten.
Over het algemeen is ons vermogen om te leven met ambivalentie, om het uit te houden met ingewikkeldheid, met vraagstukken waar onderscheiden en soms tegenstrijdige aspecten aan zitten, niet bijster groot.
Des te geringer dat vermogen, des te groter de populistische verzoeking van goedkope oplossingen.

In geloof en religie is dat ook zo. Orthodoxe en conservatieve kerken bieden zekerheid in het onveranderlijke geestelijke erfgoed.
Fundamentalistische gelovigen ontlenen hun vertrouwen aan onwankelbare dogma’s.
Maar ook vrijzinnigen kunnen zich nestelen in hun wetenschap dat God niet bestaat en dat we autonome wezens zijn.
Het is niet aan mij om daar vraagtekens bij te plaatsen.
Ik hoop echter op mensen – gelovigen, twijfelaars, zoekers – die niet vervallen in schijnzekerheden, die durven te erkennen dat het leven een raadsel is, en die vertrouwen dat er een kracht in ons werkt ook al weten we niet waar die ons zal brengen.
Met die mensen en voor die mensen wil ik in de verhalen uit de Bijbel zoeken naar helderheid en inzicht en wijsheid.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 14 april 2024

Deze zondag is er een gezinsviering in Kerk aan Zee.
De viering zal geleid worden door drs. Arjette Kuipers en wordt ondersteund door Pauline Goudswaard samen met de kinderen van de Meerstroom.
Na afloop is er koffie drinken.

 

Autodienst zondag 14 april 2024
Autodienst: Gerrie van Ee
Telefoonnummer: 0294 – 26 36 63
Agenda

 

✑ Mededelingen

Preek van de Leek met Marjolein Moorman

Zondag 21 april is de tweede Preek van de Leek van dit seizoen.
Dit keer met Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam voor onder meer onderwijs, jeugdzorg, armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Sommigen van ons kennen haar ook als de schoondochter van Henk en Hannie van der Veen.

Marjolein zal spreken over wat deze tijd van ons vraagt en in het bijzonder van leiders in politiek en samenleving.
We zamelen geld in voor Schuldhulpmaatje.


Open Deur kring

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 8 mei, 10.00 uur in het OC.

 

Diaconie

Zondag 14 april 2024

Dertig jaar geleden vond er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaats.
Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van.

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis.

Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen?

Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk.
Ze organiseren ‘Lichtgroepen‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt.
Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn.
Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten.
Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven.

Van harte aanbevolen.

 

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X