Skip to main content

Nieuwsbrief van 11 november 2022

By 11 november 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Familiewaarden

Of het nu de presidentsverkiezingen waren in Brazilië, een paar weken geleden, of deze week de midterm verkiezingen in de Verenigde Staten, of de zoveelste rede van Vladimir Poetin over de verderfelijke westerse cultuur, of een interview met oud-voetballer en tegenwoordig de Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman die zich uitspreekt over de mores in zijn door de Islam gedomineerde land waar de bezoekers van het wereldkampioenschap voetbal zich aan moeten gaan houden, steeds gaat het weer over ‘familiewaarden’. Nu kom ik uit een fatsoenlijke familie waar ik het verschil tussen mijn en dijn en goed en kwaad geleerd heb, waar we gewezen werden op respect voor ouderen en mensen in een hogere positie, waar mijn ouders voorgingen in het dragen van verantwoordelijkheid en het bijdragen aan een gelijkwaardige samenleving. Ik heb de waarde van familie en van het gezin leren kennen en heb de waarden van de familie mij eigen gemaakt. Natuurlijk families hebben zich sinds mijn vroege jeugd herschikt, zijn anders samengesteld geraakt, verrijkt met ‘bonus’-leden, en daarmee complexer geworden. Maar de betekenis van familie is niet veranderd, misschien zelfs wel belangrijker geworden. En de waarden van families lijken mij ook niet veranderd. Wat telt is liefde, begrip, acceptatie, de ander zien. En we hebben hopelijk beter geleerd (dan ‘vroeger’) hoe fnuikend geheimen zijn, hoe we de waarheid spreken, hoe we elkaar respecteren door met elkaar de lastige vragen aan te gaan. Maar dat is niet wat Bolsonaro, Poetin, Trump en Salman bedoelen met familiewaarden. ‘Familiewaarden’ is een code geworden voor het beperken van reproductieve en seksuele rechten (tegen het legaliseren van abortus, tegen gelijke rechten voor LHBTI-ers, tegen genderneutraliteit) door conservatieve politici met hun politieke agenda. En deze conservatieve politici worden daarin gesteund door orthodoxe en evangelische christenen en door traditionele moslims. Dezelfde mensen die de geloofsgemeenschap zien als een ‘familie van God’ maken zich sterk voor kwesties die mensen uitsluiten en hun vrijheden beperken, onder het mom van ‘familiewaarden’. Het wordt tijd dat wij als liberale gelovigen de familie terug claimen als een haard van bescherming en persoonlijke groei. En ook dat wij het christelijk geloof terug claimen als een bron van menselijkheid en vertrouwen.

Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

Zondagviering 13 november 10.00 uur olv ds Jaap Smit

Autodienst Hil de Haan
Agenda
 
Soms staat een mens voor een grote en moeilijke keuze en gaat dat gepaard met pijn en afscheid. Afscheid van de optie van het alternatief, afscheid van het oude en vertrouwde,
afscheid van de zekerheid van het bestaande en de keuze voor het onbekende van de toekomst.
Hier gaat het om in de dienst van zondag.
We lezen het verhaal over Elia die de mantel werpt om de schouders van Elisa

en het verhaal van Jezus die antwoord geeft op de vraag wat het betekent om Hem te volgen.

Jaap Smit

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X