Skip to main content

Nieuwsbrief van 12 oktober 2023

By 13 oktober 2023Nieuwsbrief

✑ Cursief

 

Ja, maar …
 

Het Nederlandse kabinet, bij monde van premier Rutte, verklaarde daags na de raketaanvallen van Hamas op Israël
en de moorden op en de ontvoeringen van Israëlische burgers door de terroristen,
dat Nederland volledig achter Israël staat en dat het land het volste recht heeft zich te verdedigen.
Verder zei de minister-president: er past nu geen ‘ja, maar’.
Dat laatste werd diezelfde zondagavond in de talkshow Op1 verschillende keren herhaald door de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz, lijsttrekker van de VVD bij de komende verkiezingen.
Ik word altijd wat ongemakkelijk als ik iets niet mag zeggen van politici met een uitgesproken politieke agenda, zeker in verkiezingstijd.

Natuurlijk mag Israël zich verdedigen tegen terrorisme en natuurlijk is er vanuit verbondenheid begrip voor een mate van terugslaan uit wraak na het gruwelijke gebeuren op sjabbat en Simchat Tora.
Wie is er die daar een vraagteken bij plaatst, behalve dan misschien fundamentalistische moslims in Iran en Yemen of misleidde jonge moslims in de grote Europese steden?
Niemand dus; in ieder geval niemand met wie we een verstandige en opbouwende dialoog zouden kunnen voeren.

Maar waarom mogen we dan niet kijken naar het grotere Israëlisch-Palestijnse conflict?
Waarom mogen we niet vragen naar de consequenties van de bezetting van Palestina?
Waarom mogen we niet weten van het geweld van Israëlische soldaten tegen Palestijnse burgers?
Dat is geen ongepast ‘ja, maar’, maar een oprechte poging om te begrijpen waar die zelfdestructieve haat vandaan komt die zoveel geweld veroorzaakt.
De militanten van Hamas zijn terroristen, maar een meerderheid van de Palestijnen gelooft ook niet meer in een vredige oplossing, zo blijkt uit onderzoek.
Zo wanhopig zijn de Palestijnen, zo uitzichtloos is hun situatie door de bezetting die al ruim vijftig jaar duurt.

Rein Brouwer

✑ Bij de viering

 

Autodienst: Olga Troelstra
Agenda


Zondag 15 oktober 2023
A.s. zondag mogen wij weer bij elkaar komen in de mooie Kerk aan Zee. Stilte, muziek, mensen en traditie komen er samen in het geheim van Gods aanwezigheid.
Fijn dat ik er weer bij mag zijn en voorgaan.

Er zijn twee bijbellezingen: Psalm 149 en Matteüs 28; 16 – 20.
Geen gemakkelijke teksten als je ze wilt toepassen op de situatie van vandaag: best wel overtuigd van eigen gelijk, lijkt het.
Graag ga ik samen met jullie op zoek naar de kern van wat “zending” zou kunnen zijn, voorbij eigen gelijk en triomfalisme. 

Graag tot ziens!

Hartelijke groet,
Ds. Hannah Novakova

 

 

✑ Mededelingen

 

Bedankje
Beste mensen,
Hierbij willen wij jullie bedanken voor de mooie bos bloemen die wij kregen na aanleiding van ons 40 jarig huwelijk.
Hartelijk dank hiervoor.

Wilma & John Kruithof

 

 

Vertrouwenspersoon

Wat fijn was het afgelopen zondag om in een dienst over ‘Veilige kerk’ Aniek van Hoogstraten, onze vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl),
te horen praten over waarvoor zij er is en wat zij kan betekenen voor wie in onze kerkelijke gemeenschap iemand zoekt met een luisterend oor bij grensoverschrijdend gedrag.

Palestijns perspectief

Is er na de gruwelijke gebeurtenissen van afgelopen weekend niet meer reden dan ooit om kennis te nemen van een christelijk Palestijns perspectief?
Dat kan op dinsdag 24 oktober, de eerste van vier avonden over het boek van de Palestijnse theoloog Munther Isaac, getiteld De andere kant van de Muur.
Een Palestijns perspectief (Van Waveren 2023, €19,90). Koop en lees het boek en laat me weten dat je komt.
De eerste avond is bij mij thuis (De Pauw 1, Muiden), van 19.30 tot 21.30 uur.
We bespreken dan de eerste hoofdstukken.

Bijbels museum bezoek

Wie gaat er mee naar de tentoonstelling ‘Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld’, in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam/Oosterdok?
Het is een fototentoonstelling van kunstenaar Caroline Waltman, die een aantal bijbelse vrouwen een gezicht geeft.
Het is een reizende tentoonstelling van het Bijbels museum (Ga hier naar de tentoonstelling: Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld), vandaar de OBA als locatie.
Ik ga daar op vrijdagmiddag 20 oktober naar toe. OBA Oosterdok is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Vanaf de halte Amsterdam Centraal Station is het nog 10 minuten lopen.

Studieverlof

Om zich verder te ontwikkelen en hun theologische kennis op peil te houden verplicht de kerk de dominees om te blijven studeren.
Dat heet ‘permanente educatie’ en dat gaat in periodes van 5 jaar met 520 uur studie voor een voltijds predikant, zoals ik ben.
Dat is 104 uur per jaar, tweeëneenhalve week inclusief vrije zondagen.
Van 23 oktober tot en met 17 november loopt mijn studieverlof dit jaar.
Dat is een wat langere periode (vier weken), omdat ik in die periode actief ben bij een aantal activiteiten in Muiderberg en Muiden, onder meer: twee kerkdiensten op 5-11 (Muiden) en 12-11 (Muiderberg), kopij voor het kerkblad in Muiden (16-11), ontmoetingen met de classispredikant (1 en 2-11), de ‘Allerzielen’ bijeenkomst op 2-11, de ‘Open Deur’ gespreksgroepen (1 en 8-11), de avonden over het boek van Munther Isaac (24-10 en 7-11) en verder ook beschikbaar blijf voor uitvaarten in beide gemeenten en voor crisispastoraat.
Ik denk dat het moet lukken, maar we zullen het zien.
Wat ik niet doe zijn reguliere bezoeken en vergaderingen en het schrijven van teksten voor de nieuwsbrief.
Het volgende verlof zal waarschijnlijk in de zomer plaatsvinden.

Het onderwerp waarin ik me ga verdiepen is gericht op de vragen die er spelen in de gemeenten.
Dit keer de vraag hoe we ons spirituele en religieuze erfgoed, in de vorm van het kerkgebouw, op een betekenisvolle wijze kunnen behouden dan wel overdragen als ook deel van het culturele erfgoed van stad en dorp. Wat is de unieke spirituele betekenis van ons kerkgebouw voor stad en dorp?
Wat levert de theologie voor inzichten op over het kerkgebouw?
Welke keuzes kunnen/moeten wij maken ten aan zien van ons lokale materiële erfgoed, dat staat in een lange spirituele en religieuze traditie?
Wat is onze speelruimte met ons monumentale kerkgebouw en wie zijn daarin onze partners?

Ik ga mijn kennis uitbreiden met recente literatuur over de spirituele, theologische en culture waarde en betekenis van monumentale kerkgebouwen.
De kennis en de inzichten die dat oplevert wil ik vertalen in een presentatie op een gemeentevergadering en een visiedocument voor intern gebruik.
In 2024 zal het studieverlof zich richten op de uitdagingen voor de kerken in de regio Muiden, Muiderberg, Weesp met de nieuwbouw in De Krijgsman en de Bloemendalerpolder.

Rein Brouwer

 

Diaconie

 

Zondag 15 oktober a.s. zijn beide collectes bestemd voor de kerken in Syrië.

Syrië  – kerk als plek van hoop en herstel.
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis.
Er is nauwelijks aan eerste levensbehoefte te komen. Herstel van de kerken geeft de mensen weer perspectief.
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken:

Hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie in Syrië op te bouwen.
Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken , scholen bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
De gezamenlijke collecte wordt van harte aanbevolen.

Uw gift is ook welkom op bankrekeningnummers t.n.v. Protestantse Gemeente Muiderberg:
  Diaconie:                            NL 54 RABO 0343 1623 85
  College van Rentmeesters :  NL 84 RABO 0343 1092 71
  Onder vermelding van: Syrië collecte 15 oktober 2023


Diaconie

 

Voedselbank inzameling,
Zaterdag 28 oktober

Klanten doen in het weekend hun boodschappen als altijd in het dorp. Als ze wat hebben gekocht voor de Voedselbank,
of als ze al wat van huis mee hebben genomen, geven ze dat af bij onze kraam.

Hier worden de producten gelijk gesorteerd in kratten verpakt.
Deze kratten gaan naar de Voedselbank en worden daar weer verder verspreid over de verschillende regio’s.

Natuurlijk hoeft u niet speciaal iets te kopen. Misschien heeft u de afgelopen tijd wel extra potten of blikken groenten in de aanbieding ingeslagen,
bloem, pasta of rijst gekocht of heeft u wat extra schoonmaak/toiletartikelen thuis staan.
Maak ruimte op de plank en doneer een tas vol aan de voedselbank!

De werkgroep Actie aan Zee/Diaconie van Kerk aan Zee heeft op zaterdag 28 oktober een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
In samenwerking met Raymond van den Bosch/Spar van den Bosch wordt door hem de kraam voor ons verzorgd
en heeft hij artikelen in de aanbieding in zijn winkel die speciaal zijn uitgezocht voor hetgeen de Voedselbank nodig heeft.
Kunt u deze niet vinden of wilt u weten wat er nog meer dringend nodig is,
vraagt u het dan gerust aan de medewerkers van Kerk aan Zee die buiten bij de kraam staan.

Volgende week gaan we verder!

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

 

 

X