Skip to main content

Nieuwsbrief van 13 januari 2023

By 13 januari 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’

In de beleidsplannen van de protestantse gemeenten Muiderberg en Muiden vinden we het voornemen om de lofzang van
Gods naam gaande te houden en om te zoeken naar waar God zich in deze tijd openbaart.
In het eerste voornemen horen we het kerst-gloria van de engelen nog doorklinken:
‘eer aan God in de hoogste hemel!’ (Luc. 2,14) In het tweede voornemen breekt de tijd van Epifanie zich baan.
‘Epifanie’ betekent verschijning of openbaring. De zondagen van Epifanie vallen in de maand januari.
De evangelielezingen in die maand gaan over de ‘drie koningen’, over de doop van Jezus,
over de bruiloft in Kana en over de eerste genezingen door Jezus. Epifanie vormt de opmaat voor het leven van Jezus
en leert ons wat we van God mogen verwachten. En zoals de lezingen aangeven is dat het eren van het mensenkind,
het zegenen van het leven, het vieren van de liefde en het helen van het gebrokene.
Zo wil God in ons midden aanwezig zijn en dat is wat Jezus voorleeft. Maar dat is niet altijd meteen duidelijk.
Vandaar dat Huub Oosterhuis begin jaren zestig, toen hij net begonnen was met l
iederen te schrijven in het Nederlands, de tekst schreef voor het lied dat wij nu kennen als lied 528 (melodie Bernard Huijbers)
met als refrein ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent.’ God woont ons midden, maar wij herkennen hem niet.
Nog sterker, we verzwijgen hem zelfs. Hij is ons menselijk nabij, overal en op verschillende manieren.
Hij heeft een menselijk gezicht, als een hoeder, als een broeder/zuster. Maar er is toch ook iets dat zich aan ons onttrekt,
dat we niet kunnen zien of willen zien. God openbaart zich ook in een verborgenheid die vraagt om geloof
om te worden gezien en om ‘verschilligheid’ om te worden opgemerkt. Epifanie is leren kijken:
waar worden mensen geëerd, waar wordt het leven gezegend, waar wordt de liefde gevierd
en het gebrokene geheeld; dáár is God aanwezig. Misschien onverwacht, op plekken waar we God niet veronderstellen,
waar je God niet zou zoeken. Misschien is de Eeuwige juist dáár.
Zoals in die mens Jezus, opgejaagd en versmaad, verraden en beschimpt, geslagen en vermoord.
Juist waar God niet vermoed, daar is Hij rakelings nabij. Kijk dus goed om je heen.
Ontdek Gods goedheid in waar mensen aan het licht komen, waar mensen voor elkaar een zegen zijn,
waar de liefde zich vermenigvuldigt en waar verzoening is en vergeving en heling.
‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent.’ Gezegende Epifanie!
 
Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Autodienst: Henk van der Veen
Agenda
 

Zondag 15 januari, de tweede zondag van Epifanie, lezen we uit het Johannes-evangelie het verhaal over de bruiloft in Kana (2,1-11).
Omdat we iedere jaar op deze zondag van Epifanie dit verhaal horen, wordt deze zondag ‘Kana-zondag’ genoemd.
Het gaat over het eerste teken waarmee Jezus zich openbaart en waarmee hij de glorie van God laat zien.
Het verhaal lijkt op een filmscenario: het begint met een bruiloft.
Waar een tekort lijkt, schenkt Jezus overvloed: de wijn van het koninkrijk, genoeg voor iedereen.

Op 22 januari vieren we samen met onze rooms-katholiek broeders en zusters de ‘week van het gebed voor de eenheid’ (15-22 januari dit jaar).
Dit jaar is de oecumenische dienst in de Grote Kerk in Muiden.
Diaken Hans van Meeteren en ik zullen beiden een korte overweging houden.
Verder bidden we met elkaar en zingen we met elkaar.

Rein Brouwer

 

 

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X