Skip to main content

Nieuwsbrief van 14 april 2023

By 14 april 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 
Huub Oosterhuis
 
Lieve boetseerder trek me uit de klei.
Lieve boetseerder trek me uit de klei.
(Liedboek 983)
 
Op paaszondag 2023 is Huub Oosterhuis overleden. Als jonge jongen leerde ik zijn teksten kennen in diensten,
waarin eigentijdse taal gewenst was. In het nieuwe Liedboek uit 2013 staan maar liefst 87 liederen en teksten van zijn hand.
Van “Een mens te zijn op aarde” tot het “Lied van de Opstanding” (beter bekend als ‘De steppe zal bloeien’).
Hij ontroerde mij met zijn woorden. Zelf koester ik onderstaand gedicht al jarenlang als een kostbaar kleinood.
 
Wim van Deijk
 
NA DE DOOD
 
Met een vinger
kan ik het stof
van je foto afvegen
 
maar met geen haar
je krenken
met geen hand
je voorhoofd aanraken
 
niet met je bekvechten
vader
dat deden we voor het laatst
drie jaar geleden
op een avond
 
we hadden het over
de dood
of er iets van je overblijft
 
jij dacht van wel
 
Huub Oosterhuis
 

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst  16 april: Hil de Haan
Agenda
 
 

✑ Mededelingen


Paascollecte
Afgelopen week hebt u de Paascollecte in de brievenbus of per mail ontvangen.
Graag willen we hier nog uw aandacht voor vragen.

Bijbelkring
De Bijbelkring komt weer bijeen op woensdag 19 april om 10.00 uur!

Gemeentevergadering
Woensdag 10 mei om 19.30 uur houden we een gemeentevergadering in het Ontmoetingscentrum.
We bespreken de jaarrekeningen en een nog te kiezen thema. Noteer de datum alvast in uw agenda.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X