Skip to main content

Nieuwsbrief van 15 april 2022

By 15 april 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Een lied bij de Drie Dagen van Pasen

Een lied en een gebed van Sytze de Vries naar Psalm 91/ Mel.: W.Vogel

Wie in Gods schaduw wonen wil
en bij hem schuilt, gerust en stil,
wie als een vriend op hem vertrouwt,
wie hij zo in zijn hoede houdt,
zingt in het donker van de nacht:
Gij zijt de morgen die ik wacht,
het licht, het leven dat mij daagt,
Gij, de omarming die mij draagt.

En door de vleugels van zijn trouw
ben jij gedekt, zo redt hij jou
van dreigend donker, van de plaag
die overdag een mens belaagt.
Hij die zijn engelen beval
jou te behoeden overal,
hij houdt je staande in het spoor
en draagt je zelf het donker door.

Piet van Reenen

 

✑Naar de Schriften

….het oudste bericht over de ‘opwekking’

‘Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen , als aan een ontijdig geborene.’

Het oudste bericht over Jezus’ dood en ‘opwekking’ vinden we in 1Korinthe 15,3-8, van de apostel Paulus, rond het jaar 55. In de door mij onderstreepte zinnen grijpt Paulus terug op een dan al bestaande liturgische ‘formule’. Verder is het ‘verschenen aan’ een belangrijk gegeven in Paulus’ beschrijving. En dan nog dit. Zoals je een Adventstijd, een Kersttijd, een 40-dagentijd hebt, heb je ook een Paastijd. Dat is de tijd vanaf Paasmorgen tot de 50ste dag=Pinksteren.  

Ik wens ieder dan ook een goede en mooie Paastijd toe. 

Piet van Reenen

✑ Aanvangstijden vieringen rondom Pasen

Vrijdagavond 19.30 uur, Zaterdagavond 21.30 uur en Zondagochtend 10.00 uur

Zie agenda website.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?

Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Indien men de volledige nieuwsbrief wilt lezen kan dat.
Graag dan dit via email opgeven en jullie krijgen deze dan gratis toegestuurd.

X