Skip to main content

Nieuwsbrief van 15 september 2023

By 15 september 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

‘Framen’

Lijsttrekkers van politieke partijen zijn in campagnetijd licht geneigd om de media te verwijten dat zij ‘framen’. Daarmee bedoelen politici dat de journalisten vragen stellen waarmee de politici niet gelukkig zijn. Alles draait om beeldvorming en dus willen politici zo gunstig mogelijk voor de dag komen. Vragen naar een ongemakkelijke waarheid wordt dan al snel ’framen’ genoemd. Kunstenaars doen echter niet anders dan ‘framen’.

In museum Van Bommel Van Dam in Venlo zag ik deze zomer onder meer dit afgebeelde kunstwerk (zie plaatje). Het is van de Venlose kunstenaar Fons Schobbers. Het bestaat uit een oud zaagblad, dat gekromd is en op spanning gebracht met een metalen draad. Aan die draad hangt een Christusfiguur, zoals die normaal gesproken aan een houten kruis hangt, een zogenaamde ‘crucifix’. Het lijkt alsof Christus uit elkaar getrokken wordt door de spanning van de wereld. Het beeld is kaal en kleurloos, zonder opsmuk. Het is een voorwerp dat uit goedkoop materiaal bestaat: een roestig oud zaagblad, een ijzerdraad en een kapotte crucifix. En het is gemakkelijk gemaakt: zaagblad buigen, er een draad tussen spannen en daar een oud metalen beeldje van de hangende Jezus aan vastmaken. Uurtje werk.

 

Maar Schobbers brengt hiermee een ‘frame’ aan dat mij verrast en een nieuw perspectief geeft op mijn geloof in die mens van God die zijn leven tot de uiterste consequentie geleefd heeft.

Het kruis (en de ‘zonde’?) is hier vervangen door uit elkaar trekkende verwachtingen en frustraties en conflicten, zoals er velen zijn in ons samen leven en in onze wereld.
Die lijdende mens houdt het allemaal (nog) bij elkaar. Natuurlijk is dat een ‘frame’ van er in ons dagelijkse leven gebeurt. Maar we doen niet anders in de kerk, net als kunstenaars.
We ‘framen’ ons leven in de kerk steeds in het kader van Gods goedheid en genade. Dat maakt het dragelijk bij alle spanningen.

Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

Autodienst: Gerrie van Ee
Agenda

Zondag 17 september 2023
Over bidden, zoeken en kloppen en de gulden regel 
Mattheüs 7:7-14 bevat belangrijke woorden van Jezus die ons aanmoedigen om te bidden, te zoeken en te kloppen.
Het is een passage uit de Bergrede, waarin Jezus zijn discipelen onderwijst over verschillende aspecten van het christelijke leven.

U kent de woorden vast wel: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.”
Hier vindt u het belang van volhardend gebed en vertrouwen op God om onze behoeften te vervullen.
Bidden, Zoeken en Kloppen zijn drie manieren om tot God te bidden.
Welke verschillen zijn hier te ontwaren? 
En hoe zit het met de verhoring van onze Almachtige?
Vragen te over dus.

Direct daarna volgt in vers 12 de Gulden Regel: ‘doe aan de ander, wat je wilt dat de ander jou doet’.
Een niet geringe opgave! Zou Jezus daarom direct daarna spreken over de smalle en de brede weg?

Genoeg vragen dus over een klein stukje uit de Bergrede.
Ik hoop ook u zondagmorgen te ontmoeten!

Hartelijke groeten,
Johan Mulder uit Hilversum. 
 

 

 

✑ Diaconie

 

Zondag 17 september 2023 – Myanmar       

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar ondersteunt Kerk in Actie partnerorganisaties om kwetsbare groepen op eigen benen te helpen staan.
In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen.
Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.

Trainingen en kleinschalige leningen maken het mogelijk kleine bedrijfjes op te zetten.
Hierdoor kunnen met name vrouwen en jongeren, ondanks het vele geweld, in hun levensonderhoud blijven voorzien.

 

✑ Startzondag

Startzondag

Wat een geweldige ‘weidedienst’ hadden we afgelopen zondag!
We genoten van de gastvrijheid op het weiland van Frans-Jan en Sasha en hun zoon Rik,
het weer was super, de organisatie was in goede handen bij de diakenen en de opkomst was boven verwachting, mede door de gemeenteleden uit Muiden.
Annemiek verwelkomde ons bij een platte kar gedecoreerd met hop en appels en druiven en een schaal met krentewegge voor bij de koffie,
bij de ‘tafel’ stond een schitterend bloemstuk, Carl bespeelde een keyboard, Betteke las 1 Korintiërs 13,
ik deelde mijn overwegingen bij de (naasten)liefde, de VOMM mensen vertelden inspirerend over hun projecten
en de opbrengst van de collecte was ruim 360 euro.
Kortom, een zeer geslaagde bijeenkomst.

Eén van de hoogtepunten van de dienst was voor mij de stilte tijdens het gebed.
Alsof je met zijn allen even de adem inhoudt. In de verte hoorde ik een eend en een koe.
Na afloop zei iemand dat er op dat moment een briesje begon te waaien.
Het zou altijd zo moeten zijn, maar dat kan natuurlijk niet en misschien moeten we dat ook niet willen.
In ieder geval hebben we iets om naar uit te kijken volgend jaar!

Rein Brouwer

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

 

 

X