Skip to main content

Nieuwsbrief van 17 juni 2022

By 17 juni 2022Nieuwsbrief

Cursief

Zondag Trinitatis is het altijd!                            

‘Altijd’ is niet juist, dat is het alleen de zondag na Pinksteren. Maar inhoudelijk wel.
In díe zin, dat wij in ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ de kortste en meest kernachtige samenvatting hebben van het christelijk geloof.
Dat christelijk geloof wil ons inspireren=Spiritus tot een ‘leven in de Geest van Jezus van Nazareth.
’ Dáár ligt de kern, het hart van de christelijke traditie.
Die ons inspireert in onze omgang met elkaar en met onszelf en een ‘venster’ biedt op de Onzienlijke, een ‘venster’ door Jezus ingekleurd.
In de Rooms-Katholieke traditie wordt dit alles verbeeld in het slaan van het kruis-teken.
Trouwens, niet alleen in de Rooms-Katholieke kerk, ook in de Oosters-Orthodoxe Kerk, in het Anglicanisme en in de Protestants-Lutherse kerken.
De Protestants-calvinistische kerken vormen daar een eenzame – en een in mijn ogen nalatige – uitzondering op.
Ik betreur dat. Want zoals geschreven:
in ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ hebben wij de kortste en meest kernachtige samenvatting van het christelijk geloof.
In het kruisteken staat ons dat op het lijf geschreven.
 
Piet van Reenen
 
PS: Volgende week ben ik er weer!

✑ Zondag 19 juni 10.00 uur o.l.v. ds Ranfar Kouwijzer

Autodienst: Gerrie van Ee

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag.
Dat is een dag ingesteld door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het lot van mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog en geweld.
Het gaat om 80 miljoen mensen. Dat wil zeggen dat er op iedere honderd mensenkinderen één iemand vluchteling is. 
Ook in de oudheid waren al veel mensen op de vlucht. Het valt op dat heel veel Bijbelse hoofdrolspelers een geschiedenis met vluchten hebben.
Het begint al met Adam en Eva die de Hof van Eden gedwongen moeten verlaten. Aartsvader Abraham is een landverhuizer.
Mozes is een vreemdeling in Egypte, die ternauwernood een genocide overleeft.
Het exiel van Koning David is zelfs in ons volkslied terechtgekomen ‘Als David moeste vluchten, voor Saul den tiran.
‘ Jozef en Maria zetten de lijn voort: ‘sta op en vlucht naar Egypte, want Herodes wil het kind ombrengen.
‘ Zijn er eigenlijk bijbelse protagonisten die niet hoeven te vluchten?
Het kan natuurlijk toeval zijn. Het waren ruige tijden en er gebeurde nou eenmaal veel.
Maar misschien is het géén toeval dat het verhaal van bevrijding vertelt wordt aan de hand van levens van mensen die weet hebben van uitwijken en van ballingschap…
 
De afgelopen jaren werkte ik als predikant in de Pauluskerk in Rotterdam, diaconale kerk en opvanghuis voor vluchtelingen bij uitstek.
Ik neem de verhalen uit Rotterdam mee in deze dienst geïnspireerd door Wereldvluchtelingendag. 
 
ds Ranfar Kouwijzer
 

Diaconie

Het ziet ernaar uit dat tussen 20 en 25 juni een inzamelactie georganiseerd wordt, mede door de diaconie van Kerk aan Zee.
Als alles goed gaat arriveren vrijdagavond / zaterdag-ochtend echtgenoten van twee Oekraïense vrouwen;
zij verblijven hier in Muiderberg. Ze komen ieder met een leeg busje en hopen, na 25 dagen verlof, met volle busjes weer naar hun land te vertrekken.
Voor hen willen we voedsel inzamelen en de twee basisscholen hebben al toegezegd mee te willen doen.
Omdat nog veel voorbereid en uitgevoerd met worden kan ik nu niet veel informatie geven maar hopelijk wel in de volgende nieuwsbrief.
Behalve de beide scholen heeft ook de club Lions een bijdrage toegezegd.

Volgende week dus veel meer informatie!

De komende zondag 19 juni  is de collecteopbrengst bestemd voor Tunafasie; waar Betteke de Gaay Fortman de drijvende kracht achter is.

Lees hier meer daarover.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email, u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X