Skip to main content

Nieuwsbrief van 17 november 2023

By 17 november 2023Nieuwsbrief

✑ Cursief

Hoop en geloof

Als J.C. Bloem de dichter van de weemoed is, dan is Hans Andreus de dichter van het licht. Talloze malen komt dit begrip in zijn gedichten terug.

Steeds

nu eigenlijk te zoeken heb of waar
het om begonnen is, zo er ooit iets
mocht wezen als een berekend meesterplan
(en dat is meer dan ik geloven kan),

maar onvoorstelbaar naamloze, jij die
bekleed werd en omkleed met zoveel namen
waar niemand meer van weet of weten wil,

laat soms me even merken dat je er bent,
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits,
maar als een lichtheid in mij ademend.

Hans Andreus (uit: Laatste gedichten, 1977).

Hans Andreus heeft herhaaldelijk aangegeven te twijfelen over het bestaan van God en dat hij liever het woord ‘licht’ gebruikte.
Zo ook in bovenstaand gedicht “Steeds”, dat begint met vliegers van woorden. Vliegeren gaat inderdaad uit van hoop of verwachting.
Het is meestal spannend om te zien of de vlieger van de grond komt, omhoog gaat en het touw kan worden gevierd.
Zo ook kan taal in ons leven de rol van vlieger spelen. In elk contact klinken woorden, waarvan we hopen dat ze mensen verbinden.
Maar regelmatig maken woorden niet duidelijk wat ze bedoelen te zeggen.
In de laatste twee verzen van dit sonnet laat Hans Andreus de taal los en hoopt op een teken.
Er spreekt een bijzonder vertrouwen uit de woorden van de laatste zes regels.
Ze klinken als een gebed, als een moment van innerlijke lichtheid.
Onze adem synchroon met het licht. Dan zijn woorden niet meer nodig.

Wim van Deijk

 

✑ Bij de viering

Zondag 19 november 2023 – GEZINSVIERING

Komende zondag gaat Arjette Kuipers voor bij deze gezinsviering.
Pauline Goudswaard en de kinderen van de Meerstroom verlenen hun medewerking aan de gezinsviering.
Na afloop is er koffie drinken.

Rein Brouwer

 

 

 

Autodienst: Olga Troelstra
Agenda


✑Kerkenraad

Beste gemeente leden,  

Dinsdagavond 28 november houden wij onze gemeenteavond, waar we met elkaar zullen praten over en werken aan de toekomst van onze Kerk aan Zee. 
De gemeenteavond wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum De Steeg en start om 19.30 uur.
U bent vanaf 19.15 uur welkom, de koffie staat dan klaar. 

De avond is voorbereid door de Kerkenraad en vraagt uw actieve bijdrage.
Naast de begrotingen, de voortgang van de aanbouw willen we stil staan bij ons Kerkzijn als oecumenisch-protestantse gemeente van Muiderberg.

Programma

  • 19.15-19.30:      Inloop/koffie 
  • 19.30-19.35:     Opening
  • 19.35-20.00:    Begrotingen (Diaconie, Pionieren en Kerk aan Zee) 
  • 20.00-20.15:    Aanbouw kerk
  • 20.15-20.30:    Reflectie van Rein Brouwer: “Wie zijn wij?”
  • 20.30-20.45:    Koffiepauze
  • 20.45-21.30:    Met elkaar in gesprek over variatie in kerkdiensten, communicatie (nieuwsbrief en kerkblad) en bestuurlijke samenwerking Muiden
  • 21.30-21.35:     Sluiting met een lied

Kortom, een gevarieerd programma over het reilen en zeilen van onze gemeente. Dus denk, doe en discussieer mee op 28 november!!
 
Namens de Kerkenraad, 
Teo Kuipers

PS: Wanneer u graag wilt komen maar u gaat ’s avonds  niet graag meer over straat, neemt u dan contact op met John Kruithof. Hij haalt u graag op.

 

Diaconie

Zondag 19 november 2023 – Kliederkerk


Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets.
Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een-derde is niet-gelovig.
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.
’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden.

Kernwaarden kliederkerk

 

Bijbel centraal – Tijdens een kliederkerk gaan jong en oud op ontdekkingstocht in bijbelverhalen of bijbelse thema’s.
Via deze oude woorden kunnen mensen God en elkaar ontmoeten en ontdekken wat het in hun situatie betekent om Jezus te volgen.

 

 

 

Met alle leeftijden – Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.
De verschillende generaties vormen samen een gemeenschap waarin ze van en met elkaar leren.

 

 

 

 

Creatief-  Kliederkerk reflecteert iets van Gods creativiteit.
Van de voorbereiding tot het naar huis gaan;
in alles wordt gezocht naar verrassende manieren om samen te ontdekken hoe je in het voetspoor van Jezus kunt gaan.

 

 

 

Gastvrij – Kliederkerk is gastvrij. Dit stopt niet bij het verwelkomen bij de deur, maar is overal zichtbaar. 
Er is een sfeer waarin mensen ongeacht leeftijd, sociale, godsdienstige en kerkelijke achtergrond zich welkom en veilig voelen.
Zo ontstaat ruimte om te groeien en te delen binnen en buiten kliederkerk.

 

 

Vol vreugde vieren – Kliederkerk is een missionaire vorm van vieren.
Het verbindt het heilige met het alledaagse en het alledaagse met het heilige.
Onder andere door met liefde en dankbaarheid met de schepping om te gaan.

 

 

 

 

Beide collectes zijn vandaag bestemd om ‘kliederkerk’ te laten groeien,
zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.
“Volg het spoor en ga door; of ga jij liever voor?”

 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over!

 

✑Enquête Kerk aan Zee

Enquête kerkblad & nieuwsbrief

Een van de zaken waar we over gaan spreken
op de komende gemeentevergadering van
dinsdag 28 november is het kerkblad en de nieuwsbrief.

Om dat goed voor te bereiden willen we u graag
een paar vragen voorleggen over het kerkblad en de nieuwsbrief.

Leest u deze, hoe vaak en wat leest u dan? Dat soort vragen.
Het zou ons zeer helpen als we daar wat meer zicht op kregen.

Graag daarom een paar minuten van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst. Het wijst zich vanzelf.

Graag vóór 20 november deze digitaal invullen of tot en met uiterlijk 17 november het papieren exemplaar invullen en inleveren.
Klik op bovenstaande afbeelding voor de digitale enquête. Het papieren exemplaar is in Kerk aan Zee aanwezig

Alvast bedankt voor het invullen van onze enquête.

Kerk aan Zee

 

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X