Skip to main content

Nieuwsbrief van18 januari 2024

By 19 januari 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Een tweede kerst

Al vele jaren verzorgt uitgeverij Plint de uitgave van posters met gedichten en de verbeelding ervan.
In menige school hangen deze posters en ze hebben vaak een blijvende invloed.
Poëzie is een van de mooiste vormen om taal te leren.
Via Plint maakte ik een aantal jaren geleden kennis met  onderstaand gedicht van de Israëlische dichter Yehuda Amichai.
Op een eenvoudige manier verwoordt hij veel van de spanning die nog steeds in Israël voelbaar is.
Toen ik het in de kerstvakantie weer eens terug las, trof het me als een schitterende variant op het kerstverhaal.
Een hoopvol verhaal over een herder, over zoeken en vinden. Ik wil het u niet onthouden.
Het is kerst, maar dan opnieuw uitgevonden.

Een Arabische herder zoekt een geitje op de Zionsberg

Een Arabische herder zoekt een geitje op de Zionsberg
en op de berg er tegenover zoek ik mijn zoontje.
Een Arabische herder en een joodse vader
in hun tijdelijk falen.
Onze beide stemmen ontmoeten elkaar in het
midden, boven het dal van de Sultansvijver.
Beiden willen wij dat zij niet,
het geitje, het zoontje, in de raderen vallen
van de verschrikkelijke vergeldingsmachine.

Later vonden wij ze terug in de bosjes, en onze stemmen
kwamen weer bij ons en lachten en huilden van binnen.

Het zoeken naar een geitje of een zoon
is in deze bergen altijd
het begin van een nieuw geloof geweest.

Yehuda Amichai (1924 – 2000)

Vertaling: T. Herzberg

Zeg nou zelf, het is toch net of we in een kerststal zijn, waar een begin van nieuw geloof is.

Wim van Deijk

✑ Bij de viering

Zondag 21 januari 2024
Met plezier kijk ik uit naar komende zondag, wanneer ik weer bij jullie voor mag gaan.
De vorige keer dat we elkaar troffen was vorig jaar november, op de Gedachteniszondag.
Een indrukwekkend samenzijn, voor mij in ieder geval. Inmiddels is Kerst gekomen en gegaan, hebben we een nieuw jaar ingeluid en is het ‘gewone’ leven weer begonnen.
Ik hoop dat u/dat jij deze december goed bent doorgekomen.

Het kan maar zo zijn dat je alweer in de sleur zit, of je nu naar school gaat, werkt (als vrijwilliger) of veel thuis doet.
Waar u zich ook mee bezighoudt, heeft u ook wel eens het gevoel dat het nooit ophoudt?
Er is altijd wel iets te doen, en het liefst zo efficiënt mogelijk.

Deze zondag lezen we (onder andere) het verhaal van de toren van Babel, vast bij u bekend.
De mensen spreken dezelfde taal en dat blijkt wel erg handig.
Het moet steeds maar meer, steeds maar groter.
Maar God is het er niet mee eens…

Graag tot zondag!

Vriendelijke groet,
Regina

Autodienst: Hil de Haan
Telefoonnummer: 0294 – 26 33 36
Agenda

 

✑ Diaconie

Zondag 21 januari 2024 – Diaconie eigen gemeente
Vandaag vragen we uw bijdrage voor het werk in eigen gemeente.
Als diaconie willen we onze inzet geven ten behoeve van de buurt en samenleving dichtbij, zoals bij de acties voor de voedselbank of kledinginzameling.
Om daar ruchtbaarheid aan te geven is ook geld nodig voor bijv. postermateriaal.

Natuurlijk delen we als diaconie wereldwijd van wat de gemeente aan gaven geschonken heeft.
We willen graag dat al dat geld terecht komt waar het voor gegeven is.
Maar ook dat vraagt diaconaal geld in de zin van bijvoorbeeld bankkosten en afdrachten aan landelijke kerkelijke organisaties.

Ook het diaconaal werk in de eigen gemeente vraagt om wat financiële armslag.
Helpen waar geen hulp voorhanden is, of mensen even ruimte bieden om uit de knel te komen.
Een bloemetje als bemoediging.

Allemaal zaken waar we ons als diaconie voor willen inspannen.

Fijn als u dit helpt mogelijk te maken!

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X