Skip to main content

Nieuwsbrief van 2 juni 2023

By 2 juni 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Religieuze appropriatie

Moeilijke titel. U kent waarschijnlijk de term ‘culturele appropriatie’. Dat betekent jezelf iets toe-eigenen uit een andere cultuur zonder recht te doen aan de achtergrond van het culturele gebruik of voorwerp. Een witte man met dreadlocks, om maar eens wat te noemen. Ontvreemden van wat niet van jou is. We worden ‘woke’ genoeg geacht om dat niet te doen, laat staan bewust en onzorgvuldig. Uiteraard is iedereen vrij in zijn doen en laten, maar respect voor en kennis van elkaars cultuur, geschiedenis en narratief is een groot goed in onze veelkleurige samenleving.

In de Gooi- en Eemlander van 31 mei las ik over de bezinningstuin op de begraafplaats in Bussum, ontworpen door Ernst Schmidt. De tuin staat vol symboliek rondom leven en dood. In het midden staat een jonge eik met een cirkelvormig monument van oude grafstenen. De kunstenaar zegt hierover: ‘Ik zie het als het hof van Eden, de boom met daaraan de verboden vrucht van Adam en Eva. Met zijn kruin richting de lucht verbindt hij hemel en aarde. Daaromheen liggen de grafstenen in de vorm van het levenswiel uit de boeddhistische leer, waar op zijn beurt weer een Davidsster in terugkomt die naar Mekka en Israël wijst.

De tuin zelf is vormgegeven als het Oog van Ra uit de Egyptische mythologie.’ Dit is wat ik noem ‘religieuze appropriatie’. Je stelt een potpourri van religieuze symbolen samen die nergens op slaat en geen recht doet aan de betekenis van die symbolen in de religies van herkomst en veronderstelt dat je daarmee een plek creëert ‘waar iedereen zich thuis kan voelen’; zoals sommige mensen zich thuis voelen bij een Boeddhabeeld van de Intratuin. Daarvoor heeft de kunstenaar wel ‘een ayahuasca trip doorgemaakt onder begeleiding van een sjamaan’.
Dat vermoeden had ik al.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst: Gerrie van Ee
Agenda

 

Zondag vieren we de ‘Heilige Doop’.
Het is zondag ‘trinitatis’ (drie-eenheid) en de lezingen (Matteüs 28,16-20 en
2 Korintiërs 13,11-13) geven aanleiding om uit te leggen waarom we dopen in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.

 

 

✑ Mededelingen

 

Doopdienst

Op zondag 4 juni zal Ayla van der Merwe gedoopt worden in onze kerk. Ayla is geboren op 4 oktober 2022. Zij is de dochter van Graham en Charné en het zusje van Emma en Nina. Graham en Charné wonen met hun dochters in Muiden, sinds twee jaar, maar zijn jaren geleden al verliefd geworden op Kerk aan Zee. Er wordt niet vaak een kind gedoopt in onze kerk, dus nodig al de kinderen die je kent uit om dit mee te maken; je eigen kinderen, je kleinkinderen, je buurkinderen, je neefjes en nichtjes!

Bijbelkring

De eerstvolgende Bijbelkring zal zijn op woensdag 14 juni, om 10.00 uur in het Ontmoetingscentrum.
We lezen en bespreken dan met elkaar de Open Deur met als thema ‘Heilige momenten’. Het is een interessant nummer dat aanleiding geeft tot een goed en inhoudelijk gesprek.

Bedankje

Namens mijn ouders wil ik jullie bedanken voor de mooie bloemen die ze onlangs kregen van de Kerk aan Zee.
Dit wordt erg gewaardeerd!

Hartelijke groeten,
Wim en Lenie Sonneveld


✑ Diaconie

 

Zondag 4 juni, Activiteiten in eigen gemeente

Deze zondag vragen we uw bijdrage voor onze eigen diaconie.
We willen als gemeente graag een diaconale gemeente zijn;
een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen in de eigen buurt en omgeving.

Uw gift zorgt ervoor dat de diaconie haar activiteiten kan blijven voortzetten.
Dat geldt ook voor hulp aan mensen die financieel in de knel zijn gekomen.
Zo proberen we met kleine en grotere gebaren het verschil te maken voor onze medemens.

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X