Skip to main content

Nieuwsbrief van 2 mei 2024

By 3 mei 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Vrede, vrijheid
Woensdag 1 mei nam ik deel aan de herdenking bij het Halifax monument aan de Zuidpolderweg en zaterdag 4 mei zit ik in de Grote kerk in Muiden voor de herdenkingsbijeenkomst.

Komt een duif van honderd pond,
een olijfboom in zijn klauwen,
bij mijn oren met zijn mond
vol van koren zoete vrouwen,
vol van kirrende verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaalt ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Dit zijn de eerste regels van een beroemd gedicht van Leo Vroman getiteld Vrede (1954).
Ik herinner me nog heel goed dat ik dit gedicht las voor een groep tieners in mijn eerste gemeente, rond 4/5 mei.
Dat was spannend, omdat het gedicht een onmiskenbare vloek in zijn verdere regels bergt die normaal gesproken niet over de lippen van een dominee vloeit.
Spannend ook, omdat ik niet wist of de catechisanten de inhoud en strekking van het gedicht zouden begrijpen.
Misschien begreep ik het zelf toen ook niet.
Maar zo jong als zij waren, ze kenden de verhalen van hun grootouders en vanuit school over de Tweede Wereldoorlog.
Zoals onze kinderen en (achter)kleinkinderen de verhalen kennen over de oorlogen in Oekraïne en Gaza, over ‘bloedrode vlammen en vlammend rood bloed,
de lucht eromheen behangen met levende delen van dode doch aardige mensen,
de eeuwige stilte voordat het verbaasde kind in deze zuil gewurgd wordt en reeds de armpjes opheft.’

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 5 mei 2024
Zondag is het 5 mei. We lezen uit het evangelie van Johannes, 15,1-14, waar onder meer staat: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’
Passende tekst wanneer we op 4 mei denken aan de mensen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna waarbij Nederlanders betrokken waren.
Maar ook voor het vieren van de bevrijding op 5 mei.
In de liturgie zingen we lied 708,1.6, beter bekend als het ‘Wilhelmus’ en ‘Mijn schild en de betrouwen’.

Rein Brouwer

Autodienst zondag 28 april 2024
Autodienst: Hil de Haan
Telefoonnummer: 0294 – 26 33 36
Agenda

 

✑ Mededelingen

Hemelvaart
Op donderdag 9 mei vieren we Hemelvaart samen met de protestantse gemeenten van Weesp en Muiden.
Het wordt echt dauwtrappen, want we verzamelen om 8.00 uur (!) bij de Joodse begraafplaats in Muiderberg.
Daar krijgen we een rondleiding. Passende kleding en stevige schoenen aan en de mannen een hoofddeksel op.
Tegen half tien bewegen we ons naar Kerk aan Zee waar we onthaald worden op koffie/thee en krentenbollen.
De dienst begint rond 10.00 uur. Voorgangers zijn ondergetekende en ds. Berit Bootsma (Weesp).

Rein Brouwer

Open Deur kring
Op woensdag 8 mei komen we weer bij elkaar in het OC, om 10.00 uur.
We gaan in gesprek over ‘ik en wij’. Er is in de kring zeker plaats voor een paar nieuwe mensen.
Kom koffie/thee drinken en samen met ons spreken over alledaagse zaken en wat die te denken geven voor ons geloof en onze levensovertuiging.

Rein Brouwer

Bestuurlijke samenwerking
Begin april organiseerde de classis, de regionale organisatie van onze kerk, een bijeenkomst waarin de kerkelijke gemeenten uit de regio
Hilversum geïnformeerd werden over de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking van twee of meer gemeenten op het niveau van de kerkenraad.
We gaan daar als kerkenraad de komende tijd mee aan de slag, in eerste instantie samen met de kerkenraad van Muiden.
Op de gemeentevergadering van 26 mei, na afloop van de kerkdienst, zal de kerkenraad u daarover bijpraten en raadplegen.

Het idee is dat de gemeenten zelfstandig blijven (eigen kerkdiensten, eigen kerkgebouwen, eigen geldstromen),
maar dat de kerkenraden samengevoegd worden, zodat we met minder ambtsdragers uitkunnen.
Iedere kerkenraad moet minimaal uit zeven personen bestaan, in totaal dus 14 voor beide gemeenten.
Als de kerkenraden van Muiden en Muiderberg echter gaan samenwerken dan zijn er nog maar zeven mensen nodig, uit iedere gemeente drie, met een gedeelde predikant.
Wordt vervolgd.

Rein Brouwer


Diaconie

Zondag 5 mei 2024 – Noodhulp Oekraïne
Hoewel in het nieuws te lezen is dat de politieke steun voor Oekraïne lijkt af te brokkelen, gaat de steun vanuit de kerken in Nederland onverminderd door.
Met hulp van Kerk in Actie werken kerken in Oekraïne keihard om de miljoenen ontheemden te helpen.

Noodhulpcoördinator Daan Verbaan is onder de indruk van de veerkracht van deze kerkgemeenschappen:
“Er zijn talloze vonkjes van hoop te midden van alle pijn en verdriet.”
Overal in het land blijven mensen volhouden en hun schouders eronder zetten om aan slachtoffers van de oorlog hulp te bieden.
“Ik ben geïnspireerd en ontroerd door de enorme veerkracht van Oekraïense kerken”, zegt Verbaan.


In Nederland vieren we dat we al bijna 80 jaar vrede hebben.
Oekraïners kunnen alleen dromen van vrede.
Zij hebben onze steun hard nodig!

 

✑ Kerkhof aan Zee

Lente Update
Alweer een bericht van Kerkhof aan Zee.
Vrijdag 3 mei verzamelen we om 9:30 uur in het OC voor koffie met gebak*) van Magda.
Daarna gaan we weer met frisse moed aan de slag met de talloze esdoorntjes. Extra handjes van harte welkom.

Het was fijn om met een kenner van héél veel plantjes (Nederlandse en Latijnse naam maar ook achtergronden) te mogen samenwerken.
En dan ook nog te horen  krijgen dat die hier in de buurt niet zo veel voorkomt. 
Wel in de ons omliggende landen, we hebben het over de Geranium Lucidum ofwel de glanzende ooievaarsbek.
(Klik – Hier – voor het hele bericht van Kerkhof aan Zee)

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X