Skip to main content

Nieuwsbrief van 21 oktober 2022

By 21 oktober 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Verklaring van Amsterdam

Het blijft ingewikkeld, de verhouding tussen ‘kerk en staat’. Na de nodige ophef zag burgemeester Halsema van Amsterdam zich afgelopen week genoodzaakt de steunverklaring voor de LHBTI-gemeenschap, die ze wilde laten ondertekenen door de Amsterdamse moskeebestuurders, tijdelijk terug te nemen. Dit is de conceptverklaring die Halsema met de moskeebestuurders wilde bespreken: ‘De lhbtiq+ gemeenschap heeft nog steeds te maken met discriminatie, afwijzing en zelfs geweld. Het beeld bestaat dat de harde straatcultuur in Amsterdam een belangrijke oorzaak hiervan is, maar ook dat sommige daders zich beroepen op hun geloof. Dit kan en mag nooit een reden zijn om strafbare feiten te plegen. Daarom willen wij – als vertegenwoordigers van religieuze organisaties – aan iedereen duidelijk maken dat wij discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap compleet afwijzen.’ Prima verklaring, met de beste intenties opgesteld, voortbouwend op al langer bestaande gesprekken in Amsterdam tussen burgemeester en geloofsgemeenschappen. Desondanks, is de verklaring ongelukkig gecommuniceerd. Wat er precies gebeurd is in het gemeentehuis mag een raadsel zijn, maar de wijze waarop dit in het nieuws gekomen is getuigt van weinig besef van de gevoeligheid bij religieuze organisaties (niet alleen moskeeën, ook kerken en synagogen) voor een dicterende overheid. Zou het niet passender zijn wanneer de overheid, ook in Gooise Meren, alle religieuze organisaties zou verleiden om zelf met een verklaring te komen. Maar ja, zit de LHBTI-gemeenschap daar al niet heel lang op te wachten? Mijn voorstel is dat wij volgend jaar in Kerk aan Zee een ‘roze viering’ houden, bijvoorbeeld op 4 juni 2023.
 

Laat de liefde maar gebeuren, als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren, door de hemel zelf gesticht.

 

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondagviering 23 oktober 10.00 uur olv ds Hillegonda Ploeger

Autodienst Henk van der Veen
Agenda
 
Ik verheug mij erop om in Kerk aan Zee voor te gaan en weer in uw midden te zijn. We lezen deze morgen uit het evangelie van Lucas, 18 : 1- 8. Jezus vertelt een gelijkenis over een weduwe die geen recht wordt gedaan. Ze staat in haar recht, maar de rechter wil niet naar haar luisteren. De weduwe blijft aandringen. In deze gelijkenis hoor ik dat Jezus ook tegen ons blijft zeggen: Blijf volhouden! Blijf vertrouwen dat recht en gerechtigheid uiteindelijk zullen winnen.

Ik zie ernaar uit om u zondag te ontmoeten.
Hartelijke groet, Hillegonda Ploeger

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X