Skip to main content

Nieuwsbrief van 22 februari 2024

By 23 februari 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Wanhoop

Op de Zuidpolderweg, als je vanuit Muiderberg bij de Hakkelaarsbrug rechtsaf gaat richting Muiden,
ter hoogte van de bushalte, staat sinds een paar weken een zelfgemaakt bord aan een boom waar met grote zwarte letters
‘Wanhoop’ op geschreven staat, tegen de achtergrond van de kleuren van de ‘noodsignaal-vlag’.
Het bord staat er vanwege het einde van de derogatie op de stikstofregeling, het afbouwen van het uitrijden van dierlijke mest op landbouwgrond.
Inmiddels begrijp ik hoe ingrijpend dit besluit tot afbouw is en dat het niet per se een netto positief resultaat oplevert voor het milieu of de waterkwaliteit.
Ook onze boeren in de polder worden hierdoor getroffen. Vandaar dat bord.
Hoe erg moet de situatie niet zijn als je hardop schreeuwt: wanhoop!

Komende zondag zal Luc Runderkamp in de Preek van de Leek het lied ‘Hoop’ zingen, met daarin de slotregels:
‘De hoop die zegt: het komt terecht, dus zit niet bij de pakken neer.
De hoop die zegt: ik ben er morgen weer.’ Beiden moeten klinken, de noodkreet ‘wanhoop’ en het troostlied ‘hoop’.
Beiden staan naast elkaar in onze verwarrende en turbulente tijd. Zonder noodkreet is de hoop een leeg begrip.
Zonder hoop is het alarmsignaal niet meer dan het vervuilen van de publieke ruimte.

Rein Brouwer

✑ Bij de viering

Zondag 25 februari 2024

Komende zondag de eerste Preek van de Leek sinds enige tijd. Luc Runderkamp is onze gast.
Het thema van de dienst is ‘Land van de toekomst’. Luc preekt en zingt liederen van Jules de Corte en ook een lied van Ivo de Wijs.
De Bijbellezing is uit Genesis 8,1-12, het verhaal van Noach die na de vloed vogels laat uitvliegen om vast te stellen of de aarde weer bewoonbaar is.

We organiseren de Preek van de Leek om ons te laten bevragen en gezeggen door stemmen die misschien anders niet in een kerkdienst klinken.
We nodigen ‘kritische vrienden’ uit om ons bij de les te houden en onze ogen te openen voor waar we misschien bijziend voor geworden zijn.
Komende zondag Luc en op 21 april de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman!

Rein Brouwer

 

Autodienst: Hil de Haan
Telefoonnummer: 0294 – 26 33 36
Agenda


Diaconie

Zondag 25 februari – Vluchtelingenwerk Nederland
In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in asielzoekerscentra.
Ook verblijven steeds meer kinderen in (crisis)noodopvanglocaties.
Zij zijn zich vaak erg bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen.

Vluchtelingenwerk informeert deze kinderen tijdens voorlichtingen en wekelijkse bijeenkomsten,
op een kindvriendelijke manier, over allerlei onderwerpen die hen aangaan.
Ook kunnen de kinderen er vragen stellen en bieden vrijwilligers hen een luisterend oor.
Daarnaast hebben vrijwilligers een signalerende rol wat betreft het welzijn van de kinderen.
Wanneer dat nodig is, verwijzen zij kinderen (en hun ouders) door naar andere instanties.

Uw steun maakt het verschil..


Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk worden ook dit jaar paasgroeten-kaarten aan gedetineerden in Nederland
en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen gestuurd.
Ook Kerk aan Zee doet daar aan mee.

 

De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle.
Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijk gebeuren als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Op de aangehechte kaart plakken we een postzegel, zodat de gedetineerde niet alleen een paasgroet ontvangt,
maar ook naar iemand kan versturen.
Alle kaarten worden in een verzamel envelop teruggestuurd naar Utrecht en vandaar met Pasen verspreid.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X