Skip to main content

Nieuwsbrief van 23 september 2022

By 23 september 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Silver lining

 
Het weer is zomaar omgeslagen van heet naar fris en van zon naar regen.
In mijn archief kwam ik het volgende gedicht van Hanny Michaelis tegen;
 

Het bladerloze licht
van een herfstdag zonder wind
maakt oude mensen
ontroerend mooi.
 
Doordat zij de worsteling
met het verval al lang
hebben gestaakt en spiegels
niet meer vrezen, zijn zij
broos geworden en doorschijnend
als gesponnen glas met de zachte
mysterieuze glans van zilver.
 
Hanny Michaelis

 
Met mijn kleinzoon keek ik onlangs naar een prachtig spinnenweb. Met de vochtige lucht was het duidelijk te zien.
Hij volgde de draden met zijn vinger en eindigde bij de grote dikke spin in het midden van het web.
Het was duidelijk dat die spin zat te wachten tot er een insect voorbij zou komen. De spin als optimist.
Het web lijkt eigenlijk net een grote wolk.
In een optimistische bui zeggen we dan in het Nederlands: “Achter de wolken schijnt de zon”,
maar vandaag geef ik de voorkeur aan de Engelse vertaling: “Every cloud has a silver lining”.

Wim van Deijk

 

 

✑ Bij de viering

Zondag 18 september 10.00 uur o.l.v. Mary Bregman 

Autodienst: Gerrie van Ee
Agenda

Het thema van onze overdenking van 25 september, vijftiende zondag na Trinitatis:

                        “Eer uw vader en uw moeder.”
Een bekend gebod uit de Dekaloog of te wel de 10 Bijbelse woorden.
Deze woorden zijn ook  in dezelfde strekking een aantal keren te lezen in het 1e boek in Exodus
en Deuteronomium en het 2e boek in Mattheus en Efeziërs, zelfs in de Apocriefe boeken.
Het is het vijfde gebod, nadat in de eerste vier de relatie tussen God en de mens is vastgelegd, gaat het nu vanaf dit gebod over relaties tussen mensen.
“Eer je vader en je moeder….” Kan dat wel zondermeer? Wat betekent eren? Wat wordt hiermee bedoelt?  
Iemand ‘eren’ is in het Hebreeuws hetzelfde als iemand erkennen in wie hij of zij werkelijk is.
Iemand ‘eren’ is iemand zijn of haar rechtvaardige plek kunnen geven.
Het is als het ware,  een balans in geven en nemen, een balans die in families, gezinnen, relaties, altijd in beweging is.
Openlijk, in het contact dat je met elkaar hebt, in wederzijds bezoek, in gezamenlijke evenementen,
in wederzijdse informatie over het wel en wee, in de zorg en aandacht voor elkaar.
En in het verborgene, doordat je,  je leven vormgeeft met behulp van waarden en overtuigingen die je van je familie hebt meegekregen,
ook al denk je dat je daar afstand van hebt genomen.
Die verbondenheid is niet alleen van invloed op bijvoorbeeld de keuzes die mensen op allerlei gebied maken –
vrienden, levenspartner, werk, woonplaats, hobby’s – maar brengt ook drijfveren voort, zoals trouw, solidariteit, het verlangen naar liefde,
het willen geven en ontvangen van zorg en aandacht.
Wat voor de één daarin een evenwicht is, is voor de ander disbalans.
Wat voor de een loyaal is, is voor de ander het tegenovergestelde of een gespleten loyaliteit.
In mijn werk als geestelijk verzorger zijn dit onderwerpen die ik in elke relatie tegenkom.
Om hiermee om te gaan en ten dienste te staan van de bewoner, de cliënt werk ik met contextuele therapie in relatie tot pastoraat
en dan met name met de relationele ethiek van Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007).
In het pastoraat en de geestelijke verzorging wordt deze benadering gebruikt naast het dialogisch werk
“Ik en Gij”  van Martin Buber en de ethische filosofie van Emmanuel Levinas.
Ontmoetingen in dialoog tussen “Ik en Gij”  en het appèl dat de Ander doet op jouw ver-antwoordelijkheid.
“Aan wie of wat antwoordt jij?” Wat gebeurt hier in de communicatie, wat resoneert uit eerdere generaties en uit het gezin mee? Aan wie ben jij loyaal?
Ethiek heeft hier niet de betekenis van moraal, maar verwijst naar wat tussen concrete mensen  in een specifieke situatie passend is, het is altijd relationeel!
Mens-zijn is onherroepelijk in verbondenheid met anderen.
Laten we samen onze gedachten en gevoelens hierover de 25e eens in een Ander licht bezien.
Ik kijk naar U uit.
Drs. Mary Bregman

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X