Skip to main content

Nieuwsbrief van 25 april 2024

By 26 april 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Zeggen is nog geen doen!

Mensen met een hogere opleiding (HBO en WO) hebben meer besef van de klimaatproblemen dan mensen met een lagere opleiding, maar ze vertonen minder duurzaam gedrag.
Ze geven vaak geld uit aan nieuwe spullen en verre reizen en dat is niet bevorderlijk voor een duurzaam klimaat.
Omgekeerd vertonen mensen met een lager inkomen, mensen die meer moeite hebben met rondkomen, juist duurzamer gedrag, hoewel ze over het algemeen minder besef hebben van de klimaatproblematiek.
Waarschijnlijk omdat ze geen geld hebben voor de nieuwe VOLVO EX30 of voor een 16-daagse familiegroepsrondreis via de ANWB naar Costa Rica om daar te boomslingeren als Tarzan.
Kortom, er is een zwakke samenhang tussen opvattingen over klimaat en daadwerkelijk duurzaam gedrag. We doen niet wat we zeggen.
Dit is één van de uitkomsten van een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) samen met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Tussen duurzaam denken en duurzaam doen. Houding, gedrag en veranderbereidheid van religieuze en niet-religieuze Nederlanders als het gaat om klimaat (april 2024). Download hier de onderzoeken van het SCP.

Omdat het SCP in dit onderzoek samengewerkt heeft met de theologen van de PThU hebben ze ook gevraagd naar kerkelijk gedrag en geloofsopvattingen.
Kerkelijke betrokkenheid speelt niet zo’n rol bij de houding tegenover het klimaat.
Wat wel telt zijn specifieke geloofsovertuigingen. Het onderzoek onderscheidt drie overtuigingen. Gelovigen die de mens als rentmeester van de aarde zien zijn meer overtuigd van het bestaan van klimaatverandering en bezorgder over de gevolgen ervan. Zij zijn ook meer geneigd zich duurzamer te gedragen en klimaatbeleid te steunen.
Voor mensen met een sterkere opvatting van de mens als heerser over de natuur geldt precies het omgekeerde.
En gelovigen die natuur en mens met elkaar verbonden zien hebben wel een sterk besef van de problematiek, maar vertonen geen duurzamer gedrag. Interessant dat de overtuiging van de mens als rentmeester, in verbondenheid met de natuur en niet als heerser over de natuur, de beste waarborg voor de Schepping is.
Daarom moeten we meer waarde toekennen aan Genesis 2 vers 15 dan aan Genesis 1 vers 26.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering


Zondag 28 april 2024
Ik ben Marjolein Hekman, 32 jaar jong, en woon samen met mijn man op IJburg.
Daar ben ik met veel plezier voorganger van een kleine missionaire wijkgemeente:
De Binnenwaai. Naast mijn werk voor De Binnenwaai werk ik ook als geestelijk verzorger in de ouderenzorg.
Ik vind het een prachtige combinatie om allebei te mogen doen.

Ik zie ernaar uit om zondag voor het eerst in Kerk aan Zee voor te gaan en om jullie te ontmoeten.
Komende zondag klinkt de evangelielezing van deze zondag uit Johannes waar gesproken wordt over de wijnstok en haar vruchten.
Het zijn best pittige woorden die daar klinken, over ranken die weggegooid of gesnoeid worden.
Wat moeten wij vandaag met deze woorden en wat betekent vruchtdragen voor ons?
Daar gaat het deze zondag over.
Heel graag tot dan!

Hartelijke groet,
Marjolein

Autodienst zondag 28 april 2024
Autodienst: Henk van der Veen
Telefoonnummer: 06 – 51 70 61 54
Agenda

 

Diaconie

Zondag 28 april 2024 – Exodus, hulp tijdens en na detentie
De oprichter van deze organisatie, Jan Eerbeek, koos niet voor niets de naam Exodus.
Het exodusverhaal in de Bijbel gaat over de weg die het Hebreeuwse volk met Mozes aflegde richting het beloofde land.
En die tocht was verre van eenvoudig. Achtervolging en bedreiging, honger en dorst: de ontberingen in de woestijn waren legio.
Die barre uittocht staat symbool voor wat gedetineerden mee maken als ze weer moeten integreren in de samenleving.
De weg naar vrijheid gáát niet vanzelf, dat weten zij en hun naasten als geen ander.
Er zijn offers voor nodig, en moed. Aan de slag gaan met jezelf, hulp vragen en aanvaarden, oude patronen doorbreken en andere wegen inslaan.
Ga er maar aanstaan.

Op die tocht naar een nieuw bestaan is Exodus daar; en zij blijven!
Zij volharden in die betrokkenheid.
Samen gaan zij op zoek naar de eigen kracht van deelnemers.

In verbinding met familie en vrienden en met zicht op een woonplek en werk,
vinden ex-gedetineerden (weer) zin in hun leven en een plek in de samenleving.

De kerken van Muiden en Muiderberg steunen dit doel graag!

 

 

✑ Kerkhof aan Zee

Rondom het kerkhof en ook wel op het terrein van de kerk staan een heleboel Esdoorns.
Mooi blad, geeft veel schaduw en heeft als hij uitgebloeid is van die mooie ‘helicopter’zaadjes.

In het voorjaar gaan die zaadjes ontkiemen en groeien en groeien.
Het zijn er honderden.
Ze vinden blijkbaar een vruchtbare aarde.

Door de onderhoudsgroep (voorheen de harkers) worden ze gewied,
maar dat is een klusje dat tijdelijk om meer handen vraagt.

Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan om in ieder geval deze babyboompjes te verwijderen,
kom vrijdag 26 april om 9:30 uur naar het kerkhof.
Trek wat makkelijk zittende kleding aan.

Enne… om een uur of 11:00 staat de koffie klaar met……
Na de koffie (met het met……) gaan we als het nodig is ongeveer nog een uurtje door.

Wees Welkom!

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X