Skip to main content

Nieuwsbrief van 25 februari 2022

By 25 februari 2022Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

In Quarantaine=40 dagen 

Woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd, As-woensdag. Op weg naar het hart van de christelijke traditie: De Drie Dagen van Pasen. Bij de 40-dagentijd moet ik altijd weer denken aan die wonderlijke symboliek van dat getal veertig. Het getal ‘veertig’ speelt in de Bijbel een grote rol.
Noach maakte in de Ark 40 dagen regen mee, het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn, Mozes verblijft 40 dagen en nachten in een ‘vastentijd’ (“brood at ik niet en water dronk ik niet, Deuteronomium 9,9!) op de berg ter voorbereiding op de ontmoeting met de Heilige, Elia is 40 dagen en nachten op weg naar de berg Gods, Ninevé dat 40 dagen ‘in zak en as’ was, Jezus die aan het begin van zijn optreden, meteen na Zijn doop, ter voorbereiding, 40 dagen en nachten vast. En zou het zomaar zijn, dat de wachttijd in de moederschoot 40 weken be-draagt, voordat het kind het Licht, het Levens-licht tegemoet gaat?! Dag Licht!
Vroeger hadden zeehavens een “quarantaine”, letterlijk: een veertig-daagse. Mensen die ervan werden verdacht besmet te zijn met een tropische ziekte, werden in quarantaine gehouden, 40 dagen lang, daarna kregen ze hun vrijheid terug. En in de  vroeg-christelijke kerk bereidden de dopelingen zich 40 dagen voor op hun doop in de Paasnacht, om zó met de Heer te ‘sterven en op te staan tot een nieuw leven in Zijn Geest.’
Dus … niet zomaar een begin die woensdag 2 maart.
 
Piet van Reenen

✑ Stormen op het Kerkhof

Het kan rondom de toren behoorlijk spoken. Dat hebben Corrie, Dudley, Eunice en Franklin de afgelopen dagen bewezen. Lees verder in de nieuwsbrief.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?

Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

 

 

 

 

 

De volledige nieuwsbrief van 25 februari is hier te vinden.

X