Skip to main content

Nieuwsbrief van 25 maart 2022

By 25 maart 2022Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

God is een vuurtoren …

Arles, c. zaterdag 29 september 1888
Aan Theo van Gogh (691,f)
 
“Victor Hugo zegt: God is een vuurtoren met onderbroken
lichtsignaal,
en ongetwijfeld zitten we nu dus midden in een verduistering.
Ik zou alleen willen dat men erin slaagde ons iets voor te houden
wat ons geruststelt en troost, zodat we op konden houden met
ons schuldig of ongelukkig te voelen en we zo, zoals we zijn,
verder konden gaan zonder te verdwalen in de eenzaamheid
of het niets, … .”
 
Bovenstaand fragment komt uit: VINCENT VAN GOGH
DE KUNST VAN HET WOORD   Zijn mooiste brieven
Bezorgd door Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker
2014 Van Gogh Museum, Amsterdam.
 
Piet van Reenen

✑Bij de viering

Zondag 27 maart 10.00 uur o.l.v. ds Piet van Reenen

Autodienst: Gerrie van Ee

De lezing van Johannes 4 heeft een regenboog aan kleuren die het verhaal
evenzovele invalshoeken geeft. Voor zondag heb ik gekozen ‘Geef mij te drinken’, zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Ik had ook kunnen kiezen voor ‘grens-gangers’ want beiden overschrijden hun grenzen, dat kan niet anders, als je een ‘grens-ganger’ bent. Of voor ‘gastvrijheid’ Jezus door deze vrouw geboden. Of voor ‘geloven op je woord’ wat de Samaritanen doen.
Evangelie wat een weids uitzicht met zich meebrengt … als je tenminste over grenzen durft te gaan.
 
PS: De lezing van Johannes 4 staat op de liturgie. Goed om die vast thuis te lezen.
 
Piet van Reenen

✑Diaconie

Collectes in de 40 dagentijd

Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door.

Zondag 27 maart  De vreemdeling herbergen – Noodhulp Oekraïne
 
Deze collecte is bestemd voor hulp aan en activiteiten voor de Oekraïense vluchtelingen, die in en om Muiderberg een plek gevonden hebben bij families.
Opvang is vanzelfsprekend de eerste behoefte; maar ontvangen worden en je wat thuis gaan voelen in onze dorpsgemeenschap is ook van belang

✑ Geslaagde bijeenkomst voor Oekraïne

In de Volledige Nieuwsbrief meer informatie hierover.

Zie ook de link onderaan.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?

Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

De volledige nieuwsbrief van 25 maart is hier te vinden.

X