Skip to main content

Nieuwsbrief van 26 januari 2024

By 26 januari 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Concept en uitvoering

Vorige week bezocht ik samen met Henk en Hannie van der Veen het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Het was een droge, niet al te koude en zonnige winterdag waarop Amsterdam zich op zijn mooist laat zien.
In het museum bekeken we natuurlijk de sjoel (synagoge) met de bima (lezenaar) en de aron hakodesh (de ark met de boekrollen)
en de chanoekia (negenarmige kandelaar).
We waren daar echter voor de tentoonstelling van het werk van Sol LeWitt (1928-2007).
Het was een verrassende kennismaking met de wandschilderingen en de kubusstructuren van deze Amerikaans-Joodse kunstenaar.
LeWitt maakte conceptuele kunst: mathematisch geordende lijnen en geometrische golven en vormen.
Als kunstenaar bedacht LeWitt een concept (idee) dat door anderen op verschillende plaatsen en momenten uitgevoerd kon worden.
Zoals een architect geen huis bouwt, maar ontwerpt.

Ook deze tentoonstelling was een vormgeving van LeWitts ideeën, met precisie, geduld en vakmanschap uitgevoerd door studenten
van de Hogeschool voor de Kunsten.
Het werk riep allerlei gedachten en associaties bij mij op.
Bijvoorbeeld: Gods liefde en gerechtigheid is ook een ideëel concept dat door ons mensen uitgevoerd moet worden.
Het concept is blijvend, van alle tijden; het wachten is op ons, hoe wij dat concept gestalte geven, iedere dag weer opnieuw,
met toewijding en discipline.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 28 januari 2024
Komende zondag (28 januari) is er een gemeenschappelijke dienst met de gemeente in Muiden en de RK parochie ‘Levend water’.
Het is een oecumenische viering in het kader van ‘de week voor het gebed van de eenheid’, voorbereid door Lidwien Griffioen, Paulien Boers,
Nel Bonheur, Olga Troelstra, diaken Bert van Wilgenburg en dominee Rein Brouwer.
De viering is dit keer in de RK St. Nicolaaskerk aan de Herengracht in Muiden, aanvang 10.00 uur.

Op 1 juli 2023 is het jaar begonnen waarin Nederland het slavernijverleden herdenkt.
Onder de noemer ‘verbinding en verzoening’ zoeken we in deze viering naar wegen om ons te verzoenen met ons verleden en om ons te verbinden
met de mensen die de gevolgen ondervinden van het Nederlandse slavernijverleden.
Diaken van Wilgenburg zal spreken over het verhaal van Zacheüs (Lucas 19,1-10) en ik zal ingaan op een oude tekst over het erkennen van schuld
en het compenseren van het aangedane leed (Numeri 5,5-8).

Rein Brouwer

Autodienst: Olga Troelstra
Telefoonnummer: 0294 – 26 19 64
Agenda

 

✑ Diaconie

Vanwege de oecumenische dienst in Muiden is er deze week geen diaconie collecte.

 

✑ Mededelingen

Dank voor de bloemen!
Afgelopen zondag werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen uit de kerk voor mijn verjaardag.
Wat attent van jullie, veel dank!
Ik had sowieso een goede verjaardag, want op diezelfde dag werd het vijfde kind en de derde zoon geboren van het Somalisch-Keniaanse gezin dat ons als grootouders heeft geadopteerd.
En deze jongen heeft de drie voornamen Qidr Rein Kano gekregen.
Wat een geschenk!

Rein Brouwer

Aangeboden
Er wordt aangeboden: een bijbel in drie delen, uitgegeven door Atheneum-Polak en van Gennep met prenten van Gustave Dore.
Wie interesse heeft kan met mij contact opnemen.

Vr gr Magda de Boer

Nederlandse slavernijverleden
Op donderdag 1 februari zal Britt-Marie van der Drift, docente Cultureel Erfgoed en verbonden aan het Muiderslot,
een lezing geven over het Nederlandse slavernijverleden.
In Kerk aan Zee kennen we allemaal de naam van Jacobus Capitein, de tot slaaf gemaakte jongen die later dominee werd en ook een keer is voorgegaan in Muiderberg.
Wat is echter het groter verhaal achter de Nederlandse slavenhandel?

Deze avond is georganiseerd door de protestantse gemeente van Muiden en de RK parochie in Muiden.
De lezing is in de Grote Kerk in Muiden en begint om 19.30 uur. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.
De avond duurt tot ca. 21.30 uur. Inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Rein Brouwer

Arjette Kuipers, onze Jeugd-/ Kinderwerker in 2024! 
Afgelopen woensdagavond hebben we als Kerkenraad besloten om Arjette Kuipers (Website Ajette Kuipers) als Kinderwerker aan te stellen voor 2024.
Concreet betekent dat zij dit jaar in 4 kinderdiensten zal voorgaan en met betrokkenen deze vieringen zal voorbereiden.
Naast deze vieringen is Arjette ook gevraagd om met ons mee te denken hoe de kinderen uit ons dorp uit te nodigen om ‘mee te doen’ met ons.
De eerste dienst zal plaatsvinden op 18 februari. 

We hopen op deze manier te bestendigen wat Wilma met al haar power en doorzettingsvermogen begonnen is.
Laten we met elkaar een succes maken van dit experiment. Nadere communicatie (data en acties) volgen zeer binnenkort. 
Arjette wensen we natuurlijk veel succes, inspiratie en bovenal plezier toe in onze gemeente!

Kerkenraad,
Kerk aan Zee Muiderberg

“Eten bij Floris”
Op 23 januari was het eerste drie-gangen-diner “Eten bij Floris” op de 1ste etage van Florisberg
en veel ouderen en buurtgenoten namen eraan deel.
Het was meteen een succes: Barbara, de huiskok, had het verzorgd.
Zij wordt bijgestaan door vrijwilligers.

Op de volgende data zullen de volgende diners zijn (ook weer verzorgd door Barbara), dus om alvast te noteren:

13 februari, 12 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni en 16 juli.

De kosten zijn €15,00 per keer en die kunt u pinnen in de Buurtkamer van Florisberg.
U bent vanaf 17.30 uur welkom en wel graag twee dagen van tevoren opgeven.

Namens de directie van Florisberg,
Hannie van der Veen

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X