Skip to main content

Nieuwsbrief van 27 april 2023

By 27 april 2023mei 5th, 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Koningsgezind

Waarom zijn de ‘mensen van het Boek’ (Joden, christenen en moslims) koningsgezind, in het algemeen? (Rechtgeaarde republikeinen onder de lezers vraag ik bij voorbaat om royale vergeving voor de boude veronderstelling die onder deze vraag ligt.) Het antwoord is simpel, doch tweeledig. De kinderen van Abraham zien God niet alleen als vader, maar ook als koning. Avinoe Malkenoe (‘onze Vader, onze Koning’) is een Joods gebed voor onder meer Grote Verzoendag. Psalm 47 is een loflied op God de koning van heel de aarde. En over de Profeet wordt verhaal dat hij het volgende gebed uitsprak: ‘O Allah, U bent de Koning van alles. Er is geen andere goddelijkheid dan U. U bent mijn Heer en ik ben Uw dienaar.’ Dat is één reden voor koningsgezindheid: God is Koning.

In het verlengde van die belijdenis worden alle aardse koningen betrokken in het ontzag voor de Koning van de koningen. In de Eerste Petrusbrief staat (2,17): ‘Vrees God en eer de koning.’ Aardse koningen representeren de Allerhoogste en hebben recht op een daarvan afgeleid gezag/ontzag. (En natuurlijk ook op de daarbij horende profetische kritiek!) We zullen dat in alle glorie gaan zien op zaterdag 6 mei als Charles III gekroond wordt tot koning van het Verenigd Koninkrijk en Defender of Faith (Beschermer van geloof). Maar onze koningsdag is ook meer dan alleen een feestje voor de verjaardag van Willy. Het is een nationale feestdag ter ere van het staatshoofd, waarop het volk zijn respect betoont aan de koning die ons beloofd heeft de Grondwet te handhaven, onze onafhankelijkheid te verdedigen, onze vrijheid te beschermen en onze welvaart in stand te houden, met de hulp van God Almachtig.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

 

Liturgie

Als Jacob op zijn sterfbed zijn zonen wil zegenen belooft hij hen iets te vertellen over de toekomst die hen te wachten staat als hij gestorven is. Maar helaas, daar komt het niet van. Eigenlijk is de hele zegen een teleurstelling. Geen belofte van een onbekend land, geen belofte van eeuwige trouw van de zijde van God. In plaats daarvan een paar oude koeien uit het verleden en een karakterisering van de verschillende zonen aan de hand van een gelijkenis met dieren. Een wolf, een slang, een leeuw en nog zo wat. Alleen bij Juda lijkt het licht even door te breken. Maar dat is dan ook alles. Wat heeft ons dat ontbreken van zegen te zeggen? Wat heeft het te zeggen dat met zo’n halve zegen het eerste boek van de Thora wordt afgesloten?

Op die vraag gaan we zondag een antwoord zoeken.
Jan Greven

Hier de gehele Liturgie van zondag:  Liturgie, zondag 30 april

 

Autodienst voor zondag 30 april:
Gerrie van Ee
Agenda

✑ Diaconie

Zondag 30 april – Bartiméus fonds  

Vandaag leest u in de nieuwsbrief nogmaals over de verschillende terreinen waar Bartiméus blinde en slechtziende mensen ondersteunt.

 ‘Als kind had niemand in de gaten dat ik niet goed kon zien,’ vertelt Leen. ‘Ikzelf ook niet, ik wist immers niet hoe het was om wél goed zicht te hebben.  


 

 

 

\

 

 

‘Toen ik ouder werd bleek ik retinitis pigmentosa te hebben. Door deze progressieve oogaandoening zie ik alleen nog door een smalle koker  en ben ik nachtblind. Hierdoor zie ik in een donkere omgeving nóg minder. Ik kan ’s avonds niet meer naar vrienden wandelen voor een bezoekje. In de herfst en winter ben ik daardoor extra aan huis gebonden. Die donkere avonden voelen als een gevangenis.’

De nachtzichtbril waar Bartiméus aan werkt, vind ik geweldig. Tijdens de test met het prototype kon ik in het donker zien alsof het dag was. Dat gaf me een gevoel van veiligheid en zekerheid. Ik kon zonder mijn geleide stok de weg vinden; het leek alsof ik vleugels kreeg. Mocht deze bril er komen, dan kan ik in het donker weer zelfstandig naar buiten. Dan heb ik er in de winter een halve dag bij. Daar word ik zo blij van. Ik hoop dan ook dat veel mensen hiervoor willen doneren. Je draagt een lichtje bij!’

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X