Skip to main content

Nieuwsbrief van 27 juli 2023

By 28 juli 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Vanwege de vakantieperiode is er geen cursiefje.
Vrijdag 25 augustus zal er weer een cursiefje in de nieuwsbrief staan.

 

✑ Bij de viering

 

Autodienst: Hil de Haan
Agenda


Zondag 30 juli 2023.

Viering o.l.v. Loes Jansen.
 

Mededelingen

Vakantie

Van 10 juli tot en met 13 augustus heb ik vakantie.
Wanneer u een beroep wilt doen op een predikant neem dan contact op met Tineke Meindertsma, onze scriba. (scriba@kerkaanzee.nl)

Rein Brouwer

 

✑ Diaconie

 

Zondag 30 juli en 6 augustus   SchuldHulpmaatje

‘Samen lukt ’t’, dat is waarin ze geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt.
Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen.
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje, ‘de maatjes’ doen dat!
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid,
maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties.
Naastenliefde is de basis van waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.
Met de SchuldHulpMaatje-aanpak wordt structureel bij gedragen aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.
De aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking.

SchuldHulpMaatje en kerken werken samen om het taboe op geldzorgen te doorbreken en mensen te helpen om hun geldzaken weer de baas te worden én te blijven.                       

Graag vragen wij uw steun!

 

✑ Pastoraat en Diaconie

Vorig jaar herfst hebben diaconie en de pastorale kring een aantal zaken met elkaar afgestemd.
Eén van de onderwerpen betrof de aandachtmomenten in onze gemeente.
Naast ‘de bloemen uit de kerk’, die als bloemengroet naar gemeenteleden gaan als blijk van meeleven in vreugdevolle maar ook in verdrietige omstandigheden, kenden we,
nog niet eens zo heel lang geleden ‘het verjaardagsbloemetje’ als iemand 70 jaar werd.
Met 70 jaar hoorde je al bij de ouderen… 
Maar met het bereiken van die leeftijd bij een aantal mensen in diaconie en pastorale kring,
groeide het besef dat 70 jaar helemaal zo oud niet is en werd besloten dat dit 75 jaar en niet veel later 80 jaar zou moeten worden..
Inmiddels zijn we zover dat de attentie voor 80+ gefaseerd over gaat naar 85 jaar met als gevolg  dat gemeenteleden
die nu nog onder de 80 zijn een attentie krijgen op hun 80ste verjaardag en verder vanaf hun 85Ste verjaardag.
Vanuit de pastorale kring is er een groepje mensen dat dit graag verzorgt..

Een bloemengroet is zeker ook op z’n plek bij huwelijksjubilea van 40, 50, 60 en 70 jaar.
Daar willen we vanuit de kerk ook graag bij stil staan.
Wat we besloten niet langer te doen, is het rondbrengen van een kleine attentie rond Pasen of zomer.
Veel ouderen zijn zelf heel actief en willen absoluut niet vanwege hun leeftijd met een bloemetje bedacht worden.
We realiseren ons ook dat een aantal ouderen dat misschien jammer vindt.
Maar oudere mensen zijn nu eenmaal – nog minder dan jongere – onder één noemer te vangen.
Waar het omgaat is aandacht voor de ander, zorg voor elkaar en omzien naar elkaar.
Dat kan het hele jaar rond.

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X