Skip to main content

Nieuwsbrief van 27 mei 2022

By 27 mei 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Wezen-zondag

 
“Hij is mijn literaire vader. Ik voel mij vandaag dus vreselijk verweesd … Mijn leven is er armer op geworden”, de Belgische schrijver Dimitri Verhulst bij het overlijden van Jeroen Brouwers.
 
Verweesd, van Dale: 1ouderloos 2 eenzaam, verlaten 3 figuurlijk: onbeheerd, leeg; de verweesde samenleving= zonder een duidelijke ideologie of religie waarop normen en waarden gebaseerd zijn< Pim Fortuyn
 
En dit laatste past wonderlijk wel bij deze Wezenzondag, een zondag waarop de leerlingen er -na Hemelvaart- ‘verweesd’ bijzitten. Alleen achtergelaten … de Geest moet nog komen … wachten tot ze ‘de geest krijgen’ en weer verder kunnen. Niet de geest ‘populi’, de geest van het volk, hapklare populistische brokken opgediend in de (links-rechtse) waan van de dag, maar de Geest van Christus.
Die maakt het verschil. Voor wie wil.
 
Piet van Reenen

✑Zondag 22 mei 10.00 uur olv drs H.J. Boon

Autodienst: Hil de Haan
Agenda website
 

Zondag 29 mei is de Wezenzondag. Dat is de zondag tussen Jezus’ hemelvaart en het pinksterfeest. Jezus laat vanaf zijn hemelvaart zijn leerlingen “verweesd” achter. Hoe nu verder? Van verdriet om Jezus’ heengaan tot helder voor ogen hebben hoe men met geloof, hoop en liefde verder moet trekken, dat vergt tijd. In onze overdenking komt dit ter sprake aan de hand van de accentverschuiving van wééskind tot de opdracht “wees een kind. ”

U allen alvast een goede dienst toegewenst,
drs. H.J. Boon

Wie mag ik zijn…
Ik ben begonnen met mijn theologie opleiding in 1993 en afgestudeerd in Kampen in 2001. Dit alles na dertig jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest. Predikant ben ik nooit geworden. Ik bleef door omstandigheden als pastoraal medewerker verbonden aan de PKN-gemeente Voorst tot 2018. Op 1 mei j.l. ben ik gestopt als pastoraal medewerker in de Protestantse Waddengemeente op Texel. Per die datum ben ik bevestigd als ouderling in onze gemeente.  Wij wonen sinds vijf jaar met plezier op Texel. Regelmatig doe ik nog diensten op Texel en ook elders, zoals op 29 mei a.s. in Muiderberg. Ik hoop u te ontmoeten in de morgendienst.

Met groeten van huis tot huis,
drs. H.J. Boon

 

Indien u de volledige nieuwsbrief wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email, u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X