Skip to main content

Nieuwsbrief van 29 februari 2024

By 1 maart 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Waarheid en vrijheid

In december vorig jaar zag ik enigszins toevallig een documentaire over de Nederlandse striptekenaar Barbara Stok.
In mijn jeugdjaren was ik een verwoed striplezer en daar heb ik altijd een zekere fascinatie voor gehouden, als een guilty pleasure.
Stok en haar werk kende ik niet. De documentaire liet een sympathiek en interessant mens zien en maakte duidelijk dat Stok in haar recent gemaakte stripboeken haar kennis van de filosofie verwerkt.
Ik kocht meteen een paar exemplaren van haar recente boek over Hipparchia en Crates en gaf die cadeau aan mijn vrouw en aan een nichtje met interesse in filosofie.

Zelf kwam ik er vorige week pas aan toe om het boek te lezen: De filosoof de hond en de bruiloft (Nijgh & Van Ditmar 2023, zesde druk). Slechte titel,
maar een heerlijk, humoristisch boek. Hipparchia is een jonge vrouw in het Griekenland van de vierde eeuw voor onze jaartelling.
Ze staat op het punt om uitgehuwelijkt te worden aan een zeer welvarende partner,
maar ze raakt tot overmaat van ramp voor haar familie in de ban van de filosoof Crates.
Crates helpt haar met haar vragen over het goede leven, geluk, bezit, de omgang met de natuur en dieren en over vrijheid en onafhankelijkheid.
Hipparchia neemt uiteindelijk afstand van haar beoogde echtgenoot en trouwt met de oudere en armlastige Crates.
En Hipparchia wordt als een van de eerste vrouwen zelf filosoof.
‘Heb het lef om de waarheid onder ogen te zien.
Heb het lef om andere keuzes te maken!’
Zo luidt een van haar uitspraken.

Het doet mij denken aan een woord van een andere wijze Meester, uit het evangelie van Johannes (8,32):
‘wanneer je blijft vasthouden aan wat Ik zeg, zul je de waarheid kennen, en de waarheid zal je bevrijden.’

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 3 maart 2024

Een dienst rondom het getal i, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Wiskunde B mijn lievelingsvak was op ’t VWO.
Een handig trucje is dat getal i, het getal wat vermenigvuldigd met zichzelf -1 is.
Dit om toch wortels uit negatieve getallen te kunnen trekken.
Het is een prachtig getal dat een eigen dag verdient, i-dag/i-day, en dat is dus vandaag, op schrikkeldag.
Deze dag is een ander trucje, voor het praktische probleem dat een rondje om de zon niet precies 365 dagen duurt.

Problemen oplossen door verbeelding geldt dus voor Schrikkeldag en wortels trekken uit negatieve getallen,
maar ook rondom diverse Bijbelverhalen speelt verbeelding een cruciale rol.
Zo denkt Paulus filosofisch na rondom het menselijk tekort in de Romeinenbrief en zien we een feministische koningin
en de patriarchale reactie daarop in het begin van Ester.
Behalve dat we problemen kunnen oplossen door verbeelding te gebruiken, kunnen er ook problemen ontstaan door verbeelding.
Over beide kanten van de verbeelding gaat het komende zondag. 

 
Hartelijke groeten,
Menno Hofman

 

Autodienst: Olga Troelstra
Telefoonnummer: 0294 – 26 19 64
Agenda


Diaconie

Zondag 3 maart – Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
Theologische opleidingsinstituten in Libanon leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.
Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon
en werkt daar als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker.
Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen.
Daarnaast krijgen voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst bijscholing,
zijn er cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities.
Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

Met uw gift steunt u via het programma Zending van Kerk in Actie het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet.

Van harte aanbevolen!

 

✑ Mededelingen

Bedankje
Beste allemaal,
Zondag 11 februari werd ik blij verrast met een prachtig boeket uit Kerk aan Zee.
Ik heb er erg van genoten en ben dankbaar niet vergeten te zijn.

Met vriendelijke groet,
Dini Kruithof – Treep

Expositie van quilts

Dit weekend wordt vanaf vrijdagmiddag 1 maart om 14:00 uur een expositie geopend van een aantal ,
door Dini gemaakt , quilts (doorgestikte dekens/ wandkleden) in de conversatiezaal van de Veste.

Duizenden kleine lapjes zijn door haar handen gegaan en tot ware “ kunstwerken” gemaakt.

De expositie is vrijdag, zaterdag en zondag tot 17:00 uur . Welkom!
Adres de Veste: Kon.Wilhelminalaan 1, 1411 EL, Naarden

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X