Skip to main content

Nieuwsbrief van 3 maart 2023

By 10 maart 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

‘Gemeenschappelijk huis’

In 2015 liet Paus Franciscus de wereld delen in zijn visie op de schepping met de encycliek Laudato Si’ (‘Wees geprezen, mijn Heer’),
een regel uit een loflied van de heilige Franciscus van Assisi.
Deze pauselijke brief heeft als centrale gedachte de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, de schepping.
Dat ‘gemeenschappelijke huis is als het ware een zuster is met wie wij het bestaan delen, en als een mooie moeder die ons in haar armen neemt’.
De Paus schrijft verder: ‘Deze zuster protesteert om de schade die wij haar berokkenen, vanwege het onverantwoorde gebruik en het misbruik van de goederen die God in haar heeft gelegd.
Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar en heer waren, bevoegd om haar te plunderen.
Het geweld dat in het door de zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de ziektesymptomen die wij in de bodem, het water,
de lucht en de levende wezens gewaarworden. Daarom behoort onze onderdrukte en verwoeste aarde,
die kreunt en barensweeën lijdt, tot de meest in de steek gelaten en slecht behandelde armen.
Wij vergeten dat wij zelf uit aarde zijn. Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet;
haar lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.’

Laten wij in de week van de ‘biddag voor gewas en arbeid’ (8 maart) bidden om wijsheid voor onze overheid.
Dat de mensen die wij democratisch verkiezen het belang van het ‘gemeenschappelijke huis’ voor ogen houden in de strijd om de ordening van onze ruimte.
Laten wij vanuit dit morele kompas op 15 maart onze keuze bepalen bij de verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap.

Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst: Gerrie van Ee
Agenda


Viering 12 maart 10.00 uur Kerk aan Zee

Aanstaande zondag gaat Lodewieke Groeneveld voor met het thema ‘Shine Holyness’.

Wat betekent dit? Een Nederlander vertelde op een internationale bijeenkomst waar hij slecht tegen kon bij anderen,
namelijk ‘shine holyness’.
En deze woorden, al dan niet onbewust gekozen, geven een perfect kader voor de derde zondag in de 40dagentijd.
Ook wel de oculi zondag genoemd.

Van harte welkom! 

Lodewieke Groeneveld

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X