Skip to main content

Nieuwsbrief van 3 maart 2023

By 3 maart 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Veertig dagen

Aan de keren dat ik het oratorium Als de graankorrel sterft van Marijke de Bruijne gezongen heb in de kerkdiensten tot aan Pasen en op Paasmorgen, bewaar ik goede herinneringen.
Met haar teksten voor kerkliederen heeft Marijke de Bruijne een belangrijke bijdrage geleverd aan hedendaagse kerkmuziek voor vrouwen en mannen.
De Bruijne, die in 2020 is overleden, stond mede aan de wieg van de bundel Eva’s lied.

Veertig dagen nog tot Pasen is een lied uit dat oratorium.
Het eerste couplet van het lied luidt: ‘Veertig dagen nog tot Pasen/tot de winter is gegaan/en het lengen van de dagen/kou en duister gaan verjagen/en het leven op zal staan.
’ Met als refrein: ‘Veertig dagen, weken, jaren/wachten, weten en ervaren/dat is iets nieuws, verandering/met vreugde en moeite samenging.’
De liederen van De Bruijne kenmerken zich door herkenbare taal.
Ze beschrijft in de coupletten van dit lied alledaagse ervaringen en de emoties en gevoelens die daarmee gepaard gaan.
In het eerste couplet gaat het bijvoorbeeld over het verloop van de seizoenen;
de opluchting dat het ’s morgens vroeger licht is;
het verlangen naar de lente en de warmte;
het gevoel dat er iets nieuws gaat beginnen.
Het refrein snijdt daar doorheen met een realistische hoop.
Vergeet niet de moeite, de beproeving, het vasten, maar er komt verandering!

Het tweede couplet maakt een vergelijking met een zwangerschap: ‘
Veertig weken duurt het groeien/van het ongeboren kind/in de warme schoot van moeder/tot het klaar is om te komen,/volheid is en nieuw begin.’

En het derde couplet kleurt het getal ‘veertig’ met de levensjaren waarin wij ons als volwassen ontwikkelen;
laten we zeggen vanaf onze eerste baan totdat we met pensioen gaan.
‘Veertig jaren van een leven/zijn naar mensenmaat een tijd/om te leren en te delen/wat met moeite werd verkregen,/daardoor worden mensen vrij.’

Het vierde couplet brengt de menselijke ervaring van de gang door de jaargetijden en van de verwachting van een kind
en van onze wording als volwassenen op noemer met de tijd van het kerkelijk jaar.
‘Veertig dagen nog tot Pasen/soms een tocht door de woestijn/om te leren en te vragen/hoe je duister kunt verjagen/om met Pasen klaar te zijn.’

We bereiden ons voor op Pasen. Het leven zal opstaan. Een nieuw begin meldt zich. Vrijheid maakt zich breed. Verandering komt!
 

Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst: Olga Troelstra
Agenda

 

Viering 5 maart 10.00 uur Kerk aan Zee

Komende zondag is de tweede zondag in de 40-dagen tijd (40-II). In het kerkelijk jaar heet deze zondag ‘reminiscere’,
naar woorden uit Psalm 25,6: ‘Denk aan uw barmhartigheid, Eeuwige, aan uw liefde door de eeuwen heen.
’ We lezen het evangelie (Mattheüs 17,1-9) over de metamorfose (transfiguratie) van Jezus.
In de overweging zal ik vooral inzoomen op de intense ervaring die Paulus beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Filippi, Griekenland (3,7-14).
De ervaring van ‘gegrepen zijn’ door Jezus.

Rein Brouwer

 

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X