Skip to main content

Nieuwsbrief van 31 maart 2023

By 31 maart 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Wim de Bie (1939-2023) is niet meer

De media hebben afgelopen dagen ruim aandacht besteed aan het onvergetelijke oeuvre dat Wim de Bie heeft opgebouwd samen met Kees van Kooten.
Zelfs het Nederlands Dagblad wijdde een column aan zijn overlijden, weliswaar met als kop ‘Kees van Kooten en Wim de Bie zagen niet alles aankomen, zeker niet als het om geloven ging’.
Hoewel ik multireligieus inclusief probeer te zijn, kan ik het toch het niet laten om (in mijn hoofd, glimlachend) het lied van de Positivo’s mee te zingen: ‘Onze God is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het westen, relatief in goeden doen.’ Helemaal fout natuurlijk. Vergeef het me.
Zoals ik misschien ook vergeving moet vragen dat mijn favoriete De Bie-typetje de dakloze Dirk is met zijn onafscheidelijke ‘pijpje pils’.
Dirk heeft mijn sympathie, omdat ik in mijn leven meerdere mensen ben tegengekomen die erg op Dirk lijken.
Maar ook vanwege de weergaloze communicatie tussen Dirk en zijn alter-ego Wim de Bie.
In iedere sketch is de positieve chemie tussen Dirk en Kees van Kooten overduidelijk, als twee getapte jongens.
De Bie wendt zich echter geneerd af als Dirk in beeld komt.
Je ziet De Bie ineenkrimpen als Dirk hem begroet met zijn vaste aanspreektitel die de nadruk legt op De Bies slungelige voorkomen en op een specifiek lichaamsdeel.
Ik zal verder niet in details treden
 

‘ De vogel is Gods lievelingsschepping. De mens is inmiddels gezakt naar de negentiende plaats’
(Wim de Bie en Kees van Kooten, Het groot bescheurboek, 1986)

 

Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst: Hil de Haan
Agenda


Viering 2 april 10.00 uur Kerk aan Zee

Na komende zondag, Palmpasen, begint de ‘goede’ of ‘stille’ week.
In de opmaat tot Pasen zijn er drie vieringen die één aaneengesloten dienst vormen,
ook al zijn er dit jaar maar liefst drie verschillende voorgangers en op Paasmorgen nog een vierde.
Op Witte donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer. Collega Novakova gaat dan voor.
Op Goede vrijdag horen we het lijdensverhaal van Jezus. Alain Verheij is dan de voorganger.
Zelf ben ik er op Stille zaterdag.
In de Paaswake verbreken we het donker met het binnenbrengen van het licht van Christus, in de vorm van een nieuwe Paaskaars.
We lezen dan teksten die ons leren over Gods grote daden: Genesis 1 (schepping), Exodus 14 (uittocht), Ezechiël 37,1-14 (herleven) en Matteüs 28,1-10 (opwekking).
In deze viering zal er verder gelegenheid zijn om de eigen doop te gedenken en te vernieuwen door zichzelf te bekruisen met water uit het doopvont.
Op Paasmorgen gaat Arjette Kuipers voor.

Rein Brouwer

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X