Skip to main content

Nieuwsbrief van 4 april 2024

By 5 april 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Vele eersten …

Een aantal jaren geleden kwam het begrip ‘Omdenken’ opeens nadrukkelijk in de publiciteit.
Er verschenen boeken, er werden cursussen voor het bedrijfsleven georganiseerd en er verscheen zelfs een heuse scheurkalender.
Het was duidelijk dat dit een nieuw thema was voor overbelaste mensen of mensen die overbelasting juist wilden voorkomen.
Maar in Prediker lezen we al dat er niets nieuws onder de zon is. Onze vertrouwde bijbel staat vol met ‘omdenkteksten’.
Zo lezen we in het nieuwe testament over blinden die ziende worden, doven die weer kunnen horen en laatsten die eersten zullen zijn.
Pasen is ook zo’n voorbeeld van omdenken, zie ook onderstaand gedicht.

Pasen
is je verbazen
over het wonder
dat een nederlaag
een overwinning
blijkt te zijn.

Esther Disveld (uit: De tomeloze tijd).

Wim van Deijk.

 

✑ Bij de viering

Zondag 7 april 2024
Op de eerste zondag na Pasen is er traditiegetrouw aandacht voor de zogenaamde ‘verschijningen’ van Jezus.
Hij wordt als levend ervaren, ondanks zijn dood. 
Voor de eerste volgelingen van Jezus betekent dit een onverwachte wending van hun lot.
Voor de jonge christelijke gemeente is het de kern van hun geloof en verkondiging. 

In deze dienst gaan wij de aanwezigheid van God in ons midden vieren en samen nadenken wat het voor ons betekent om te geloven.
Wanneer geloven wij?
Wat geloven wij?
Wat betekent: geloven?

Van harte welkom en graag tot ziens op zondag! 

Met hartelijke groet,
Hannah Nováková 

 

Autodienst zondag 7 april 2024
Autodienst: Olga Troelstran
Telefoonnummer: 0294 – 26 19 64
Agenda

 

Diaconie

Zondag 7 april 2024 – Epafras

Meer dan 1.750 Nederlanders zitten vast in buitenlandse gevangenissen.
Epafras zet zich in voor deze Nederlanders en biedt geestelijke steun en praktische hulp.

 

Epafras heeft in veel landen geestelijk verzorgers die een luisterend oor kunnen bieden in een situatie van crisis.
Dat kan voor de gedetineerde zelf zijn, maar ook ouders, kinderen of partners kunnen bij hen terecht.

De geestelijk verzorgers van Epafras zijn allen vrijwilligers.
Ze kunnen op bezoek komen als iemand langer vastzit. Ze bieden een luisterend oor en gaan in gesprek over belangrijke levens- en geloofsvragen.
Zo nodig kan diaconale steun geboden worden.

Samen met de kerk in Muiden collecteren we deze maand voor dit doel.

 

 

✑ Terugblik op Pasen

Paaseieren zoek in het Echobos
Na afloop van de Paasmorgen viering op 31 maart jongstleden, was er voor de kinderen Paaseieren zoeken in het Echobos.
Zoals ook bij eerdere edities van het Paaseieren zoeken, was het ook dit keer weer een groot succes.

Vooraf waren door Constance, en haar dochters Sophie en Rosalie, en door Wilma de helft van de eieren (zo’n 200 eieren) geschilderd bij Wilma thuis.

Na het beschilderen van de eieren moesten deze natuurlijk ook in het Echobos verstopt en gezocht worden.
       

Tijdens het schrijven van dit bericht gisteravond, had ik (de maker van de nieuwsbrief) geen idee hoeveel er gevonden zijn.

Ik ga hier nog achteraan en zal dat in een volgende nieuwsbrief laten weten mocht dat bekend zijn.

Op naar de volgende editie van Paaseieren zoeken in het Echobos.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X