Skip to main content

Nieuwsbrief van 2 december 2022

By 2 december 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Maria heeft het woord

Je staat geleund tegen de kamerwand
en kijkt vanuit de verte naar het licht.
Zonder te weten tast je rechterhand
je lichaam af, valt stil om je gezicht.
 
Je draagt een sluiter van verwondering,
van rakelings nabij en nog niet weten.
Binnen de stroom van einde en begin
rijpen geheimen tot een levensteken.
 
Je gaat achter de woorden aan op reis,
zoals eens Mozes moet je schaduwlopen.
Je draagt een kind, er daagt een paradijs:
voorbij de einder blijft er nog een hopen.
 
Hanna Lam
 
Dit gedicht van Hanna Lam is van een ontroerende eenvoud, maar met een enorme diepgang.
Het zet mij tenminste aan het denken. Het begint met het beeld van een vrouw die net weet dat ze zwanger is,
die haar lichaam aftast op zoek naar de verandering die nog moet komen.
Ze staat nog in de kamer en is alleen met haar verbazing, maar weet het is zo,
“ik ben zwanger!” Met dit besef verandert haar wereld, er komt nieuw leven aan.
Het gedicht geeft inderdaad hoop. Al tientallen jaren raken de woorden en beelden van de aankondiging van de engel mij.
Waarom? Omdat het verhaal troost geeft, God wil opnieuw beginnen. Dat is de adventsgedachte.
 
Wim van Deijk

 

 

✑ Bij de viering

2e Adventsviering olv ds Rein Brouwer

Autodienst Gerrie van Ee
Agenda
 
Zondag 27 november was het eerste advent en komende zondag, 4 december, is het tweede advent.
Het Oecumenisch leesrooster volgt in de adventsweken de genealogie van Jezus (Matteüs 1,1-17) en
besteedt speciaal aandacht aan de vier ‘moeders’ van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria (Batseba).
Op de tweede zondag in advent lezen we over Ruth, uit het Bijbelboek Ruth 1,19b–2,12 en 4,13-17.
Ruth is een weduwe en een vreemdeling in Israël. Toch raakt haar leven verbonden met die opmerkelijke zoon van
Maria en Jozef. Dat zou je toeval of goddelijk ingrijpen kunnen noemen,
maar laten we het voorlopig even houden op de krachtige presentatie van deze moedige vrouw.
In het nieuwe kerkelijke jaar lezen we uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs.
Deze zondag is dat uit Matteüs 13,54-56.
Op de eerste advent heb ik in Muiden een dienst gewijd aan Bathseba en
een overweging over deze moeder van Jezus gehouden.
Wie dat wil terugzien: https://www.youtube.com/watch?v=ZgbgFfE3ics
 
Rein Brouwer

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X