Skip to main content

Nieuwsbrief van 4 januari 2024

By 5 januari 2024Nieuwsbrief

✑ Cursief

Blijf het verhaal vertellen
Mede-dorpsbewoner Freek de Jonge schreef in 2017 voor het dagblad Trouw een kerstgedicht
(gedicht Freek de Jonge – Blijf het verhaal vertellen), waarvan de laatste strofe luidt:

Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint

Dat verhaal blijven we vertellen in Kerk aan Zee, ook in het komende jaar!

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Zondag 7 januari 2024
Bij de viering
Komende zondag vieren we in Kerk aan Zee samen met de mensen uit Muiden het begin van het nieuwe jaar 2024.
Centraal staat het werk van Teppo Korte, over het bos als heilige ruimte en natuurlijke kathedraal.
Verder lezen we uit Psalm 104, over Gods grootheid in de schepping. Na afloop koffiedrinken en nieuwjaarswensen!

Vakantie
In week 2 in 2024, van 8 tot en met 14 januari, heb ik vakantie.
Mocht er iets zijn waarvoor een predikant nodig is dan is één van de collega’s in de regio beschikbaar.
Neem daarvoor contact op met de scriba.

Rein Brouwer

Autodienst: Gerrie van Ee
Telefoonnummer: 0294 – 26 36 63
Agenda

 

✑ Diaconie

Zondag 7 januari 2024 Mensenkinderen
In de winter van 2022-2023 werden aan behoeftige gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië 28.652 grote voedselpakketten (of winkelkaarten) verstrekt.
Namens al deze mensen en gezinnen willen wij hen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk danken!
Ook deze winter heeft u laten zien dat u uw hart heeft laten spreken en deze actie heeft gesteund. Deze zondag vragen we u een laatste keer om een bijdrage, daarmee hopen we dit winterseizoen geld voor 20 pakketten te kunnen versturen. Alvast dank!

 

✑ Mededelingen

 

EERSTE KERSTDAG-DIENST
Op eerste kerstdag werd het kerstspel ‘Vadertje Panov’ opgevoerd, met in de hoofdrollen zowel volwassenen als kinderen.
Panov zelf werd gespeeld door Lucas de Jonge. De regie was in handen van Wilma Kruithof, geholpen door haar echtgenoot, en dat betekende heel veel werk van tevoren.                                     
Het kerstspel zelf was een groot succes. Iedereen kende zijn rol uitstekend, en de kostuums waren prachtig.
De kerk zat heel vol, met ook heel veel kinderen.
Daarnaast werd er door de kinderen van de lagere school een aantal liedjes gezongen, onder gitaarmuziek van Pauline Goudswaard, en onder begeleiding van Gerda Dobbenberg.
Ook dat werd enorm gewaardeerd door iedereen in de kerk.
Kortom een prachtige eerste kerstdag-dienst.

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X