Skip to main content

Nieuwsbrief van 4 maart 2022

By 4 maart 2022Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

8 maart Internationale Vrouwendag 

 
75 landen waar 80% van de wereldbevolking thuis is, laten -bij de vooruitgang die óók is geboekt, tegelijk een groei zien van de vooroordelen als het gaat om vrouwen, politiek, economie en geweld. Er vindt een terugslag plaats in vrouwenrechten, aldus het rapport (onderdeel van de VN: UNDP, The Guardian 5 maart 2020, over gender equality).
 

https://www.internationale-vrouwendag.nl/campagne-2022-maak-je-statement/
 
Piet van Reenen

✑Bij de viering


Zondag 4 maart 2022 |10.00 uur
o.l.v. ds Rene van den Beld

Autodienst Hil de Haan

De Veertigdagentijd in het jaar 2022 begint angstig. Wat er met de Oekraïne  gebeurt, zal nog heel  lang zijn sporen trekken op velerlei terreinen. De lezing uit Deuteronomium begint met het ontroerende Sjema – Hoor Israël, de Heer  is onze God, de Heer is éen!  (Deuteronomium 6:4-19). Dan is er sprake van God die het beloofde land helpt binnen trekken. Hoe kan dát niet misverstaan worden in de context van heden?  Dat behoeft uitleg! Jezus, de ware zoon in wie God zijn welbehagen uitgesproken heeft bij de doop in de Jordaan, weerstaat elke misvatting over wat zijn zending  inhoudt. Hij weerstaat de duivel met zijn smerige leugens en strikvragen (Lucas 4:1- 13) Goed bij alle nieuwsberichten en commentaren ook  bij het licht van de Bijbel samen te komen, te bidden en te zingen. Wie luistert, hoort meer!

Rene van den Beld

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?

Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

De volledige nieuwsbrief van 4 maart is hier te vinden.

X