Skip to main content

Nieuwsbrief van 5 oktober 2023

By 6 oktober 2023Nieuwsbrief

✑ Cursief

 

Blauw Tong Virus
We bevinden ons in het episch centrum van een groot drama. Het virus grijpt om zich heen,
er is geen vaccin en de schapen zijn weerloos tegen de vele knutten door het mooie (nazomer) weer.
Er is niets tegen te doen. Zeshonderd getroffen bedrijven. Meer dan honderd dode dieren zijn inmiddels ‘opgehaald’.
Ook koeien en geiten raken besmet, maar vooral schapen. Het is afwachten en uitzitten, zei een schapenboer in de media.
De ziekte is verwoestend voor de schapen, die veel pijn lijden.
Maar het maakt ook de jonge rammen onvruchtbaar, waardoor er het komende voorjaar weinig gezonde lammetjes zullen zijn.
En dat allemaal door het ‘BTV’, het verschrikkelijke virus dat in mijn oren even klinkt als ‘blauwbilgorgel’.

De Nederlandse dichter Cees Buddingh schreef in de jaren veertig het absurdistische, nonsens gedicht ‘Ik ben de blauwbilgorgel’.
‘Ik ben een blauwbilgorgel
/Eens sterf ik aan de schorgel,
/En schrompel als een kriks ineen
/En word een blauwe kiezelsteen.
/Ga heen! Ga heen! Ga heen!’
Het gedicht van Budding gaat over een vriendelijke klinkend fantasiebeest,
maar het lijkt op een gruwelijke manier werkelijkheid geworden in het pijnlijke virus dat de hoeven van de schapen ontsteekt,
de tong van de herkauwers blauw doet kleuren en hen uiteindelijk doet sterven.

Laten we bidden voor de schapen en andere herkauwers en voor de boeren en veetelers.

Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

 

Autodienst: Hil de Haan
Agenda


Zondag 8 oktober 2023
Zondag 8 oktober staat de dienst in het teken van ‘Veilige kerk’.
Ook in de kerk schenken we aandacht aan de maatschappelijke problematiek van sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag.
We hebben als lokale gemeenschap een vertrouwenspersoon in Aniek van Hoogstraten (vertrouwenspersoon@kerkaanzee.nl).
Zij zal zichzelf voorstellen in deze hoedanigheid.
Verder gaat de dienst en de overweging over sociale veiligheid in de kerk aan de hand van Psalm 31.

Dit zijn de gedragsregels voor een veilige kerk.
1. Iedereen moet zich veilig voelen.
2. We respecteren elkaars waardigheid en integriteit.
3. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie.
4. We gebruiken nooit geweld.
5. We respecteren ieders persoonlijke ruimte.
6. We respecteren de privacy van de ander.
7. We roddelen niet en maken geen beschadigende grappen of opmerkingen over anderen.
8. We vermijden elke vorm van (financiële) belangenverstrengeling.
9. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is zonde.
10. We zijn alert op mogelijke situaties van ongewenst gedrag.

 

 

✑ Kerkenraad

 

Ga mee…? 

Gemeenteavond, 28 november, 19:30 uur. 
Ga mee, dan gaan we samen! Op onze gemeenteavond van 28 november willen met elkaar in gesprek hoe ‘gaat’ in onze gemeente; * Op welke wijze voelt u zich betrokken bij Kerk aan Zee? 
* Wat motiveert u zich in te zetten voor Kerk aan Zee?
* Op welke manier ‘gaan we door’; hoe zijn èn blijven we een vitale gemeente? 

Denk daarbij ook aan de samenwerking met Muiden, onze vieringen op zomerse zondagen, het pionierswerk en alle andere zaken die ons bezighouden. 
Uw reflecties en inzet zijn cruciaal om de volgende stap te zetten. Het belooft een interactieve avond te worden met goede gesprekken en lekkers op tafel. 

Bent u erbij?
Noteer 28 november, 19:30 uur alvast in uw agenda! 
Locatie: Ontmoetingscentrum De Steeg. 

We hopen op een grote opkomst, neem iedereen mee waar u zo nieuwsgierig naar bent! 

PS: natuurlijk behandelen we ook de begrotingen van de kerk, diaconie en het pioniersteam.
Als opmaat en/of bevestiging dat we samen op weg zijn!

Namens de Kerkenraad, 
Teo Kuipers

 

 

Mededelingen


Gespreksgroep

Woensdag 11 oktober ontmoeten we elkaar weer in de gespreksgroep ‘Open Deur’ in het Ontmoetingscentrum.
We beginnen om 10.00 uur met koffie/thee en de gastvrijheid van June en Gerrie.
Daarna hebben we tot ongeveer half twaalf een goed gesprek met elkaar.
Dit keer gaat het over gezondheid en heelheid.
Als je voor de eerste keer komt, wees welkom!

Leerhuis ‘De andere kant van de muur’
Op dinsdag 24 oktober is de eerste van vier avonden over het boek van de Palestijnse theoloog Munther Isaac, getiteld De andere kant van de muur.
Een Palestijns Perspectief
(Van Waveren 2023, €19,90). Meld je bij mij aan en koop/leen het boek.
Deze eerste keer bespreken we de eerste drie hoofdstukken uit het boek,
over de ervaringen van Palestijnse christenen en de bedenkelijke rol die de christelijke aanhangers van Donald Trump spelen in het conflict in Israël/Palestina.
We komen de eerste keer bij elkaar bij mij thuis (De Pauw 1, Muiden).
We beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 21.30 uur. Zie ook het Jaarprogramma.

Museumbezoek
Wie gaat er mee naar de tentoonstelling ‘Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld’, in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam/Oosterdok?
Het is een fototentoonstelling van kunstenaar Caroline Waltman, die een aantal bijbelse vrouwen een gezicht geeft.
Het is een reizende tentoonstelling van het Bijbels museum (Ga hier naar de tentoonstelling: Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld), vandaar de OBA als locatie.
Ik ga daar op vrijdagmiddag 20 oktober naar toe. Als je meegaat, laat het me dan even weten.
Bestel zelf je ticket, maar misschien kunnen we samen reizen met de trein vanuit Weesp of met de auto of afspreken in Amsterdam.
Zie ook het Jaarprogramma.

Rein Brouwer

 

 

Diaconie

Voedselbank inzameling, Zaterdag 28 oktober
Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens en een deel ervan zijn aangewezen op voedselhulp. 
De Voedselbank voorziet daarin, maar heeft vaak te weinig houdbaar voedsel en andere producten in voorraad.
Ze zijn dringend op zoek naar houdbare basisproducten zoals pasta, rijst, groenten in pot of blik, toiletartikelen, etc.
In 2020 hielpen zij meer dan 160.00 mensen.
Het aantal producten wat in 2020 uitgedeeld werd waren er 44 miljoen en het had een totale waarde van bijna 75 miljoen euro.
Veel van deze producten zouden verspilt worden als ze niet bij de Voedselbank terecht kwamen.

De werkgroep Actie aan Zee/Diaconie van Kerk aan Zee houdt daarom jaarlijks rond de herfstvakantie in oktober een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
In samenwerking met Raymond van den Bosch/Spar van den Bosch wordt door hem de kraam voor ons verzorgd en
heeft hij artikelen in de aanbieding in zijn winkel die speciaal zijn uitgezocht voor hetgeen de Voedselbank nodig heeft.
Kunt u deze niet vinden of wilt u weten wat er nog meer dringend nodig is, vraagt u het dan gerust aan de medewerkers van Kerk aan Zee die buiten bij de kraam staan.

Volgende week meer hierover!

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

 

 

X