Skip to main content

Nieuwsbrief van 6 april 2023

By 7 april 2023juli 2nd, 2023Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

 

Praat dan wat
 
Soms gaat alles mis
en dan doe ik toch jouw huis weer aan,
soms gaat alles mis,
maar kan ik weer bij jou naar binnen gaan.
 
Praat dan wat, zeg dan wat,
jij blijft toch degeen in wie ik geloof,
praat nog wat, zeg nog wat
en wil ik weer eens weg, hou je dan doof.
 
Jij weet alles al,
weet het voor mijn allereerste woord,
vreemd … de stilte hier
geeft me het gevoel dat je me hoort.
 
Praat dan wat, zeg dan wat,
jij alleen toch kent mijn andere kant,
praat nog wat, zeg nog wat,
jij alleen weet raad als het schip strandt.
 
Praat nog wat, zeg nog wat,
jij bent de enige die ik vertrouw,
praat nog wat, zeg nog wat,
als er nog troost bestaat, is die bij jou,
want jij bent het enige
waar ik op bouw.
 
Willem Wilmink

Deze week werd ik getriggerd door de woorden ‘Praat dan wat’.
Ik zat met mijn hoofd helemaal in de teksten van het lijdensverhaal.
Er staat geschreven dat Jezus niets meer zegt als hij voor Pilatus verschijnt.
Pilatus verwondert zich daar over staat er in Marcus 15, Mattheus 27.
In Johannes 27: 10 staat zelfs letterlijk “Waarom zegt u niets tegen mij?” vroeg Pilatus.
Het lijkt maar een onbeduidend zinnetje, maar er ‘spreekt’ een grote kracht uit.
Maandagavond viel het me ook weer op, toen we bij een uitvoering van de Johannespassion waren.
Ik hoorde Pilatus wanhopig zeggen “Praat dan wat” en zo was ik opeens bij Willem Wilmink.
In deze vertaling van een lied van Lori Spee zie ik iets van een gebed.
Het zijn woorden die deze week erg in blijven hangen. Wanneer doorbreken we de patstellingen in onze relaties, in ons land, in de wereld?
Wanneer gaan we echt in gesprek?
Overigens is er een hele mooie uitvoering van dit lied door Herman van Veen met begeleiding van het Rosenberg Trio.
 

Wim van Deijk

 

 

✑ Bij de viering

 
Autodienst 1e Paasdag 9 april: Henk v.d. Veen
Agend
 

Stille week

Na Palmpasen is de ‘goede’ of ‘stille’ week begonnen.
In de opmaat tot Pasen zijn er traditioneel drie vieringen die één aaneengesloten dienst vormen,
ook al zijn er dit jaar maar liefst drie verschillende voorgangers en op Paasmorgen nog een vierde.
Helaas is ds. Hannah Novakova wegens familieomstandigheden niet in staat om de dienst op Witte donderdag te leiden.
Hiervoor in de plaats zal de avondgebedgroep deze dienst verzorgen.
In de lezingen wordt stil gestaan bij de voetwassing (Genesis 18: 1 – 5 en Johannes 13: 1 – 19).
Er zal geen avondmaal zijn. Op Goede vrijdag horen we het lijdensverhaal van Jezus.
Alain Verheij is dan de voorganger. Op Stille zaterdag gaat ds. Rein Brouwer voor.
In de Paaswake verbreken we het donker met het binnenbrengen van het licht van Christus, in de vorm van een nieuwe Paaskaars.
We lezen dan teksten die ons leren over Gods grote daden: Genesis 1 (schepping), Exodus 14 (uittocht), Ezechiël 37,1-14 (herleven) en Matteüs 28,1-10 (opwekking).
In deze viering zal er verder gelegenheid zijn om de eigen doop te gedenken en te vernieuwen door zichzelf te bekruisen met water uit het doopvont.

Op Paasmorgen gaat Arjette Kuipers voor.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X