Skip to main content

Nieuwsbrief van 7 oktober 2022

By 7 oktober 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

God helpen

Deze week, mijn eerste week als predikant van Muiderberg en Muiden,
nemen twee recent verschenen boeken een prominente plaats in op mijn werktafel.
De biografie van Judith Koelemeijer over Etty Hillesum, Etty Hillesum.
Het verhaal van haar leven [Balans 2022], en Boven is onder ons.
Denken over God na God [Skandalon 2022] van hoogleraar vrijzinnige theologie Rick Benjamins,
oud-collega aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Benjamins verwijst in zijn boek over postmoderne theologie naar een fragment uit het dagboek van Hillesum
waarin zij op sprekende en aansprekende wijze stem geeft aan Gods zwakte en afhankelijkheid.
Het is een gedeelte uit wat Hillesum zelf het ‘Zondagochtendgebed [12 juli 1942]’ noemde.
Het zijn bange tijden, mijn God.
Vannacht was het voor het eerst, dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag
en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken.
Ik zal je een ding beloven, God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen voor de
toekomst niet als even zovele zware gewichten aan de dag van heden hangen,
maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft aan zichzelf genoeg.
Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor instaan.
Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen,
maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen we onszelf.
En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt:
een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven
in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen,
ze horen nu eenmaal bij het leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording,
jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen.
Laten we God blijven ‘opgraven’ in onze eigen geteisterde harten en in die van anderen.
 
Rein Brouwer

 

✑ Bij de viering

Startzondag 9 oktober 10.00 uur olv Rein Brouwer in het OC

Autodienst: June Bialosterski
Agenda

De startzondag staat in het teken van ‘Zingen, delen en vieren aan tafel’.
Het jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel’ en dat pakken we op met de startzondag.
We beginnen zondag om 10.00 uur met koffie en daarna is er een viering waarin we (veel) liederen zingen die zijn aangereikt door verschillende gemeenteleden.
De liederen zijn ondergebracht onder een aantal thema’s die samen een ‘liturgie’ vormen, gebaseerd op de inhoud en de aard van de gekozen liederen.
Wie dat wil mag het eigen keuzelied toelichten.
Daarnaast zal ik mijn overwegingen delen bij de thema’s en de liederen.
 
Vr.gr. Rein


Zie hier de foto impressie van de intrededienst 2 oktober in de Grote Kerk in Muiden.

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X