Skip to main content

Nieuwsbrief van 8 februari 2024

By 9 februari 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Aswoensdag

Volgende week woensdag 14 februari is ‘aswoensdag’. Voor de liefhebbers van carnaval betekent dat het einde van de festiviteiten.
Voor veel kerkgangers is het de start van de Veertigdagentijd en voor sommigen onder hen het begin van de vasten.
Ik ga dit jaar ook weer proberen mij te onthouden van zoetigheid en alcohol. Althans, met uitzondering van de zondagen.
De zondagen onderbreken de vastentijd die doorloopt tot en met Pasen (31 maart).
Vanaf aswoensdag zijn dat in totaal 47 dagen, maar als je de zeven zondagen daarvan aftrekt dan kom je op 40 dagen vasten, vandaar de Veertigdagentijd.
In de Rooms-Katholieke traditie begint dit vasten met het verbranden van de buxustak die het voorafgaande jaar gebruikt werd voor de Palmpasenstok.
De as wordt dan in de vorm van een kruisje op het voorhoofd getekend.

Ik ben hiermee niet opgevoed als protestant, maar op één of andere manier vind ik het een aansprekend ritueel dat ik graag nieuw leven zou willen inblazen.
Bij de doop worden we getekend met water, maar hier met as. ‘Stof zijn we …’ En getekend met het kruis, het teken van Christus.
Een sprekende markering van de weken van inkeer en bezinning tot aan Pasen, waarin we bezig zijn met onze kwetsbaarheid en kracht,
in navolging van Jezus: ‘Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de veertig dagen’ (Lied 536,1).

Rein Brouwer

✑ Bij de viering

Zondag 11 februari 2024

De komende zondag 11 februari is de laatste zondag na Epifanie. Op woensdag begint met de Aswoensdag de Veertigdagentijd. 
De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit Marcus 1; 40 – 45 en ik laat deze in de versie lezen van de Naardense bijbelvertaling.
Jezus wordt daarin door een melaatse aangesproken en om hulp gevraagd.

Het is een ruige vertaling, en dat is ook de bedoeling. Er speelt van alles en Jezus reageert met een grote heftigheid.

Deze heftigheid is uit de Nieuwe bijbelvertaling helaas verdwenen.
Maar juist het ongepolijste en grimmige laat iets zien van de kern van Jezus’ helende aanwezigheid – voor de melaatse van toen, maar misschien ook voor ons, hier en nu? 

Graag tot ziens in de dienst!Hartelijke groet,
Hannah Novakova

Autodienst: Nelie Röfekamp
Telefoonnummer: 06 – 12 09 47 49
Agenda

✑ Diaconie

Zondag 11 februari – Noodhulp Griekenland
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is.
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

✑ Preek van de Leek

Zondag 25 februari 2024
Zondag 25 februari is er in Kerk aan Zee om 10.00 uur een Preek van de Leek viering met als thema “Land van de Toekomst”.
Dit is de eerste Preek van de Leek van het seizoen.

Luc Runderkamp preekt en zingt liederen van Jules de Korte.

Neem je buren en vrienden mee!

 

 

✑ Mededelingen

Abonnement kerkblad
De meeste lezers van de Nieuwsbrief ontvangen ook het kerkblad. De Nieuwsbrief is gratis, voor het kerkblad bedraagt het abonnementsgeld € 15,- per jaar.
Wij vragen u het abonnementsgeld voor 2024 over te maken op rekening nummer:
NL84 RABO 0343 1092 71 tnv Protestantse Gemeente Muiderberg ovv abonnement kerkblad 2024.
Wilt u daarbij ook checken of u het geld voor 2023 hebt overgemaakt?
 
Alvast dank!

Marianne Oosterveen,
Penningmeester Kerk aan Zee

Open Deur kring
Onze volgende gesprekskring is op woensdag 14 februari.
We beginnen om 10.00 uur, maar de koffie/thee staat al eerder klaar. Het onderwerp is ‘schoonheid’!

‘Ga mee’ dienst, 10 maart
We heeft een liedsuggesties voor de laagdrempelige dienst op 10 maart?
Wie weet een modern zingbaar poplied of folksong met een goede tekst die past bij de lezing uit Prediker 3,1-13: ‘Alles heeft zijn tijd’?
Iemand heeft al Turn, turn, turn gesuggereerd van The Byrds.
Ik weet niet of we dat met zijn allen kunnen zingen, maar we kunnen er zeker naar luisteren.

Identiteitsfraude !!!
Een aantal Protestantse gemeenten heeft al een tijdje te maken met identiteitsfraude.
Oplichters misbruiken de naam van de predikant om e-mails te versturen met een verzoek om financiële hulp.
Ook met gebruik van mijn naam en een nep e-mailadres (predikant.kerkaanzee@outlook.com) werd zo’n verzoek aan meerdere KaZ vrijwilligers gericht.
Ik zou dergelijke e-mails nooit versturen, dus ga niet in op verzoeken om geld of cadeaubonnen. Bij twijfel direct mij bellen.

Voor meer informatie zie: Protestantse Gemeenten melden e-mailfraude

Inmiddels heb ik aangifte gedaan van identiteitsfraude bij de politie.

Rein Brouwer

✑ Valentijnsconcert

Valentijnsconcert 2024
Op woensdag 14 februari is er weer een Valentijnsconcert in de Grote Kerk in Muiden. Het is alweer het 17e Valentijnsconcert.
Met medewerking van Muziekvereniging G.A. Heinze, Noot voor Noot en als special guest Annemarijn van Gelder-de Graaff met vader Hugo aan de vleugel.
Het geheel staat onder leiding van Mark Beursgens en Lonneke Regter.

Aanvang van het Valentijnsconcert is om 20.00 uur.
Entree is gratis, en de consumpties worden aangeboden door Lions Club Gooise Meren.

We zien u graag bij het Valantijnsconcert!

 

 

✑ Eten bij “Floris”

Dinsdag 13 februari om 17.30 uur in Florisberg (1ste etage)
Na een zeer succesvolle eerste keer “Eten bij Floris” voor buurtbewoners en ouderen uit Muiderberg, nu het tweede diner.
Een diner in een sfeervolle ruimte, vers gekookt, eten samen met uw buutgenoten.
Het diner wordt georganiseerd door Florisberg, vers gekookt door Barbara en verzorgd door vrijwilligers.

Komt u ook naar dit sfeervolle 3 gangen diner met drankje, wat afgesloten wordt met een heerlijk kopje koffie en een likeurtje?
Wij houden rekening met dieetwensen als u dat vooraf meldt.

U kunt zich opgeven bij Barbara of Elly (e.profijt@amaris.nl/ 06 13324010). De kosten zijn € 15,– voor het complete diner.
U kunt zich ook aanmelden in de buurtkamer van Florisberg, daar kunt u ook pinnen voor de betaling.

Graag ontvangen wij uw opgave vooraf (voor 9 /2), zodat wij rekening kunnen houden met het aantal gasten en eventuele dieetwensen.

Vriendelijke groet,
Elly & Barbara en vrijwilligers

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X