Skip to main content

Nieuwsbrief van 9 december 2022

By 9 december 2022Nieuwsbrief

✑ Cursief

Als Engelen bestaan

De Poolse dichteres Wislawa Szymborska (1923-2012) veronderstelt in haar gedicht Lachfilms,
dat als engelen bestaan ze ‘vast niet onze romans lezen over teleurgestelde verwachtingen’
of ‘onze gedichten met al hun wrok tegen de wereld’. Nee, engelen, ‘pauzerend onder hun engelenwerk,
dat onmenselijk is’, kijken liever ‘met open oog naar onze lachfilms uit de tijd van het zwijgende doek’.
Ze kijken naar Buster Keaton, die van de honger zijn eigen veters verorbert. Naar Charlie Chaplin, met ‘een frontje en
hoge ambities, maar eronder een opgeschrikte muis in een broekspijp.’ Naar Stan Laurel en Oliver Hardy
die ‘dolle duikelingen’ maken, ‘rondjagen in een kringetje’ en ‘vluchten voor de vluchter.’
In de kerk hangt op dit moment de expositie Engelen van Eric Beets.
Zijn schilderijen zijn een eerbetoon aan de ‘oneindig creatieve,
goddelijke krachten die onze wereld maken, beschermen en voltooien’, zo staat er op onze website.
Kijk zondag eens goed naar Erics engelen, voor, tijdens of na de kerkdienst,
of kom ’s middags terug om ze nog eens rustig in ogenschouw te nemen.
En stel jezelf dan de vraag, terwijl je kijkt naar de engelen, waar zij naar kijken,
waar zij hun energie en creativiteit aan ontlenen.

Als er engelen bestaan,
laten ze zich – hoop ik –
overtuigen door zo’n vrolijkheid
die door ontzetting aangeslingerd wordt,
terwijl er niet eens help! wordt geroepen,
omdat alles in stilte geschiedt.
 
Ik waag te veronderstellen
dat ze in hun vleugels klappen
en dat uit hun ogen tranen stromen,
tenminste van het lachen.

(Wislawa Szymborska,
Einde en begin. Gedichten 1957-1997,
Amsterdam 2001, 267-268)
 
Rein Brouwer

 

 

✑ Bij de viering

3e Adventsviering olv ds Rein Brouwer

Autodienst Nelie Rofekamp
Agenda
 
‘Aan Tafel’ – Maaltijd van de Heer
Zondag vieren we de Maaltijd van de Heer.
Het wordt de eerste keer dat ik in Kerk aan Zee voorga in de viering van de Maaltijd van de Heer.
Een bijzonder moment voor mij. Ik hoop dan ook velen van u daar te begroeten en met u brood en wijn/druivensap te delen.
De Maaltijd van de Heer betekent verschillende dingen voor verschillende mensen.
Voor mij is het ook een uiting van hoe wij elkaar aanvaarden in de geloofsgemeenschap.
Het is een krachtig symbool van wat kerk betekent: delen met elkaar en met de wereld.
We vieren in een kring. Na de overweging en de voorbeden wordt de tafel klaar gemaakt,
tijdens het zingen van een lied. Dan spreek ik een tafelgebed uit, waarna we op het liturgisch centrum (het koor) een kring vormen.
Voor wie niet te lang kan staan zijn er stoelen om op te zitten. Na de vredegroet gaat er eerst een schaal met matzes rond.
We nemen daar een matze vanaf en wachten op elkaar met eten. Op mijn teken eten we tegelijkertijd de matze.
Zo doen we het ook met de bekertjes wijn/druivensap. Er gaat een blad met bekertjes wijn rond en een blad met bekertjes druivensap.
We wachten op elkaar met drinken, totdat ik een teken geef.
In de kring zingen we dan ons slotlied en ontvangen we de zegen.
 
Bij de viering
Op de derde zondag in advent, 11 december, gaat het opnieuw over een ‘moeder van Jezus’.
Na Bathseba en Ruth gaat het dit keer over Rachab.
In de lezing uit het Bijbelboek Jozua (hoofdstuk 6, de verzen 22-25) wordt Rachab onverbloemd ‘hoer’ genoemd.
Jezus deelt zijn DNA met deze vrouw van lichte zeden. Wat leert hij (en wij) van deze moeder?
De tweede lezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs (hoofdstuk 12, de verzen 46-50).
Daar lijkt Jezus zijn naaste familie een andere prioriteit te geven.
Hij geeft voorrang aan degenen die God zoeken.
‘Wie de wil van God doet is mijn broer en zuster en moeder’, zegt Jezus.
Een verrassende relativering van familie zo vlak voor de kerstdagen.
Heeft hij dat van Rachab?
ds Rein Brouwer

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X