Skip to main content

Nieuwsbrief van 9 november 2023

By 10 november 2023Nieuwsbrief

✑ Cursief

Zandkastelen

Er zijn verkiezingen op komst. Plannen worden gepresenteerd. Soms worden ze ‘doorgerekend’ en wordt vervolgens gemeld of het programma wel hout snijdt, financieel of effectief. Het sociaal cultureel planbureau (SCP) meldt dat partijen niet duidelijk maken hoe ze de problemen willen aanpakken.

Er wordt gevochten, er wordt gedood. Wie neemt zulke beslissingen en wat zijn redenen voor zulke daden? Je voelt je machteloos en boos. Komt er ooit een einde aan geweld?

Hoe blussen we de wereld die in brand staat? Met zand, met water of ….?

Zand

Nadat was ontdekt dat zand
het geheugen in een computer
zou kunnen vervangen
werd alles anders:

zand erover betekent:
denk je eens in
en je kop in het zand steken wil
zeggen: je vroeger herinneren
bouwen op zand is op
je (eigen) geheugen rekenen

nu nog een nieuwe toepassing van water
en alles zal iets anders betekenen.

Ellen Warmond

Uit: Gesloten spiegels (1979)

Hopelijk ben ik volgende week weer positiever.

Wim van Deijk

 

 

✑ Bij de viering

Zondag 12 november 2023 – HERFSTVIERING
Komende zondag, 12 november, is het a capella koor Noot voor Noot te gast in Kerk aan Zee.
Niet voor een concert, maar voor een viering die is samengesteld rond de liederen die zij voor ons en samen met ons gaan zingen.

Het thema van de viering is ‘herfst’. Weemoed over het veranderende jaargetijde,
dankbaarheid voor de opbrengst van gewas en arbeid en bezinning op het omgaan met wat ons is toevertrouwd
zullen op deze zondag samenklinken in de stemmen van de koorleden.

De overweging gaat over de lezing uit het Evangelie van Matteüs (25,14-29), de parabel van de talenten.

Rein Brouwer

 

 

 

 

 

Autodienst: Hil de Haan
Agenda


✑Kerkrentmeesters

Solidariteitskas

Komende week ontvangt u, per post of per mail, de brief voor uw bijdrage aan de solidariteitskas.

Wij vragen u in de brief om een bijdrage van minimaal € 10,00 waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de solidariteitskas.
We vertrouwen erop dat u bijdraagt.

 

✑Enquête Kerk aan Zee

 

Enquête kerkblad & nieuwsbrief
Een van de zaken waar we over gaan spreken
op de komende gemeentevergadering van
dinsdag 28 november is het kerkblad en de nieuwsbrief.

Om dat goed voor te bereiden willen we u graag
een paar vragen voorleggen over het kerkblad en de nieuwsbrief.

Leest u deze, hoe vaak en wat leest u dan? Dat soort vragen.
Het zou ons zeer helpen als we daar wat meer zicht op kregen.

Graag daarom een paar minuten van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst. Het wijst zich vanzelf.

Graag vóór 20 november deze digitaal invullen of tot en met uiterlijk 17 november het papieren exemplaar invullen en inleveren.
Klik op bovenstaande afbeelding voor de digitale enquête. Het papieren exemplaar is in Kerk aan Zee aanwezig

Alvast bedankt voor het invullen van onze enquête.

Kerk aan Zee

Diaconie

Zondag 12 november 2023 – Libanon
Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren –
Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst.

Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op.
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerk begeleiding, een vaktraining,
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Met uw bijdrage steunt u wereld diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals dit jongerencentrum in Beiroet.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over!

 

✑ Kerkhof aan Zee

Bloembollen planten op onze begraafplaats

Vrijdag 10 november gaan we weer bloembollen planten op de begraafplaats met de onderhoudsploeg.
Als U nog bloembollen of vaste planten heeft en die op de begraafplaats wilt planten dan is vrijdag de aangewezen ochtend.
We zijn er vanaf half tien tot ca. twaalf uur.
Als u wel planten heeft maar geen kans ziet deze weg te halen dan kunnen wij dat ook doen.
Even een telefoontje naar Jac. de Boer  0623-893699.
We zien u graag op de begraafplaats.


✑ Mededelingen

Gebed van de bijeenkomst: Allerzielen ‘Lichtjes in het donker’
In de bijeenkomst op Allerzielen, 2 november, ‘Lichtjes in het donker’, heb ik een gebed uitgesproken voor de Oekraïners en voor Israëliërs en Palestijnen.
Iemand suggereerde dit gebed op te nemen in de nieuwsbrief.

Voor de mensen in Israël, bid ik, en voor Joden over de hele wereld, die op 7 oktober herinnerd werden aan de pogroms die hen altijd weer opgejaagd hebben,
en zelfs aan de Shoah, dat alles verterende vuur van de haat;
voor de nabestaanden van de vermoorde mensen, door terreur weggerukt uit een feest van liefde en vreugde;
voor de familieleden van de ontvoerden, wanhopig achtergebleven;
voor iedereen met vrienden en familie in Israël, onzeker gekluisterd aan de telefoon, hopend op goed nieuws;
voor kinderen op Joodse scholen in Nederland, en hun ouders, biddend dat het geweld niet overslaat naar Europa.

Voor de Palestijnen, bid ik,
voor Mohammed, die op 2 november met zijn broertjes en vader terug kon vliegen naar Nederland, maar zijn moeders graf achter moest laten in Gaza;
voor de kinderen in Gaza, wier levens vernietigd worden door de Israëlische bommen;
voor de duizenden willekeurige slachtoffers van deze oorlog, al zolang levend in een open gevangenis, waar ze nu ook nog eens weggeblazen worden.
Mag het alsjeblieft stoppen.

Voor de mensen in Oekraïne bid ik,
levend in een land in oorlog waaraan geen einde lijkt te komen, één grote nachtmerrie;
voor de soldaten die vechten voor hun land, die sneuvelen aan het front;
voor de vele onschuldige burgers die omkomen door de onophoudelijke Russische beschietingen;
voor de mensen die hebben moeten vluchten, niet wetend of en wanneer ze kunnen terugkeren.
We kunnen wel vloeken van woede en wanhoop.
Dat deze waanzin mag stoppen.
Dat bid ik.

Dat wij onze menselijkheid blijven behouden.
Dat we niet vergeten waartoe we bestemd zijn: een leven in vrede.
Kyrie eleison: God, ontferm u over uw wereld, ontferm u over uw mensen, ontferm u over ons.

Rein Brouwer

 

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat. Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen, laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X