Skip to main content

Nieuwsbrief 5 maart 2020

By 6 maart 2020Nieuwsbrief

Zondag 8 maart zal ds. Marnix van der Sijs ons voorgaan.
Het is de tweede zondag van de veertig dagen, zondag ‘Reminiscere’ – gedenk. Naar Psalm 25: 6 “Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.”  De preek gaat over ‘een stem uit de hemel’ waarover we lezen in Matteüs 17: 1 – 13. Een wonderbaarlijke ervaring daar op de berg.
Het is de vierde keer dat hij in de Kerk aan zee hoop voor te gaan. De laatste keer was 12 november 1995…. de hoogste tijd dus om de banden weer aan te halen! Marnix is in 1990 als predikant in Weesp begonnen, in wat toen nog de Gereformeerde kerk was. Zijn weg voerde hem daarna naar Hoorn, Kameroen, Gouda en Blaricum.
Op dit moment is hij als ambulant predikant (nieuwe functie) tijdelijk in dienst van de Protestantse Gemeente van Weesp en Driemond.
Een goede zondag gewenst!

Zondag 8 maart is de collecteopbrengst voor Als Kerk naar de mensen toe. 
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Met pionieren zetten kerken daarom een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef in de collecte en steun de pioniersplekken!

Toren in de steigers. Vrij onverwacht worden we geconfronteerd met werkzaamheden aan het exterieur van de toren. In opdracht van de gemeente Gooise Meren beginnen de werkzaamheden 10 maart en duren tot eind april.

In de Preek van de Leek van 15 maart o.l.v. Willemijn Jonkers, Hawaiiaans vergevingsritueel in een dagelijks jasje maakt je leven licht en vrij. Zie Preek van de Leek voor meer info.

Kalender 40 dagentijd. Klik op deze link hieronder en u kunt de kalender via de webwinkel bestellen:
Sta Op

Vindt u het ook zo handig om elke week te lezen wat de komende activiteiten rondom Kerk aan Zee zijn? We willen graag nog meer mensen bereiken! Mocht u iemand in uw omgeving kennen die ook geïnteresseerd is, geef dan hun mailadres door aan info@kerkaanzee.nl of nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

X