Category

Bezinning aan Zee

Meditatie aan Zee olv Willemijn Jonkers

By | Bezinning aan Zee
Tot rust te komen op deze prachtige plek en inspiratie op te doen om je persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen.
De zeven thema’s zijn: Vertrouwen, Emoties, Gedachten, Liefde, Communicatie, Visie en Overgave. Deze onderwerpen worden verbonden aan onze Westerse manier van leven en kijken. 

Voor vragen, informatie en aanmelding: Willemijn Jonkers, 0294-23 77 02

Read More

Gespreksavonden over ons milieu

By | Actie aan Zee, Bezinning aan Zee
Bezinning en gesprek op het raakvlak van geloof en maatschappij. Het klimaat
verandert, maar verandert het ons ook?
Hoe zien wij de toekomst in onze concrete leefomgeving? Twee
bezinningsavonden midden in de 40 – dagentijd of vastentijd onderweg naar Pas
en. Zie thema en data in agenda hiernaast.

Avondgebed in de Adventstijd start 25 november 2016

By | Bezinning aan Zee, Kerk aan Zee

We hebben als thema: Verwachting. We gaan er Bijbelgedeelten bij zoeken die ons  kunnen helpen om vreugdevol te verwachten, ondanks de vreugdeloze zaken waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. De vaste lofzang is lied 157 A: de lofzang van Maria. 
Dit de lofzang die eigenlijk altijd thuishoort in de vesper.
Weet u welkom op de volgende data: de vrijdagen 25 november en 2-9-16-23 december, van 19.30-20.00 uur in Kerk aan Zee.

X