Category

Kerk aan Zee

Inzameling voor voedselbank

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Op zaterdag 18 november zamelen we weer voedsel in voor de Voedselbank Gooi-en Vechtstreek.
Op het plein van de Spar staan wij met een kraam waar u voedsel kunt inleveren.

Welke artikelen zijn geschikt?
Natuurlijk voedsel in verpakte vorm zoals in potten of blik. Ook valt te denken aan rijst, macaroni of spaghetti. Thee en koffie: ook altijd goed
Maar behalve voedsel zijn natuurlijk producten als bijv. tandpasta, toiletzeep of zelfs maandverband welkom.

De kisten met voedsel worden gebracht naar een groot gebouw in Huizen. Daar komen weer de vrijwilligers van de voedselbanken van Weesp, Baarn, Hilversum, Soest en Huizen om het allemaal weer uit te delen in hun eigen woonplaatsen.

Tijdens de openingsuren van de Spar staan wij op het pleintje en we hopen elkaar daar te treffen.
Vorig jaar was het een succes dus we hebben er alle vertrouwen in dat u ook dit jaar weer ruimhartig geeft.

Namens de diaconie,
Hannie van der Veen

Kerk Open tijdens de zomertijd

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Gedurende de zomermaanden is de Kerk aan Zee open! U kunt dan met familie/vrienden/kennissen de kerk bekijken en de toren beklimmen om van het bijzondere uitzicht te genieten. U bent allen van harte welkom op de zaterdagen 1 juli tm 9 september van 13.00 tot 16.00 uur in Kerk aan Zee.

Preek van de Leek 21 mei olv Bernard Welten

By | Kerk aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee

Het thema is “de gelijkwaardigheid“. Bernard deelt zijn gedurfde visie op de functie van de politie in onze samenleving.

Drs. Bernard Welten heeft diverse functies bekleed bij de politie. Hij was korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, waar hij tot op heden buitengewoon adviseur is. Dhr. Welten is op verzoek van de Nationale Politie belast met de herziening van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie.

7 mei gastpredikant ds Jan Greven

By | Kerk aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee

7 mei om 10.00 uur gaat oud hoofdredacteur van het dagblad Trouw, gastvoorganger Jan Greven bij ons in de kerk voor!
Op zijn website jan.greven.nl kunt u interessante artikelen vinden die hij geschreven heeft.
Over het waarom van die website schrijft hij het volgende:
Ik kan het schrijven niet laten. Het lezen trouwens ook niet. Het denken blijft doorgaan. Over God. Over ons leven, of het betekenis heeft en zo ja, welke betekenis dan? Waar religie vandaan komt en waarom het zo hardnekkig is? Helaas ook over droeve dingen. Droeve dingen horen bij het leven. Hoe ga je verder na de dood van een kind? Hoe verander je zelf als je dat overkomt? Ik blijf er over schrijven. Soms een recensie. Soms een reflectie. Af en toe een lezing. Onregelmatig. Maar gestaag.

‘Mijn kerk verbindt’ Kerkbalans 2017 is gestart!

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee

Protestantse Gemeente te Muiderberg Raborekening:
NL84 RABO 0343 1092 71
Protestantse Gemeente te Muiderberg ING rekening:
NL12 INGB 0000 5222 46

Dit jaar is het thema Mijn Kerk verbindt. Kerkbalans 2017 Druppels_verbindtEen thema wat mij persoonlijk aanspreekt, zeker als we kijken naar onze ambities en ondernomen initiatieven binnen en buiten Muiderberg. Ik hoop u ook. Als kerk zoeken en ervaren wij de verbinding met onze omgeving nadrukkelijk. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat is u gevoeglijk bekend. Als kleine maar actieve gemeente weten we echter veel te realiseren. Ook weet u dat het een uitdaging voor ons is om de balans op orde te houden. We roepen u dan ook op uw bijdrage van vorig jaar aan te houden en indien mogelijk te verhogen. Dan wordt ons eerste goede voornemen al in de eerste maand gerealiseerd. Een geweldige prestatie. Mijn kinderen zouden zeggen “Hoe cool is dat?” 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Teo Kuipers

X