Category Archives: Kerk aan Zee

Preek van de Leek 21 mei olv Bernard Welten

By | Kerk aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee | No Comments

Het thema is “de gelijkwaardigheid“. Bernard deelt zijn gedurfde visie op de functie van de politie in onze samenleving.

Drs. Bernard Welten heeft diverse functies bekleed bij de politie. Hij was korpschef van de regiopolitie Groningen en van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, waar hij tot op heden buitengewoon adviseur is. Dhr. Welten is op verzoek van de Nationale Politie belast met de herziening van het leiderschapsonderwijs van de Nederlandse politie.

7 mei gastpredikant ds Jan Greven

By | Kerk aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee | No Comments

7 mei om 10.00 uur gaat oud hoofdredacteur van het dagblad Trouw, gastvoorganger Jan Greven bij ons in de kerk voor!
Op zijn website jan.greven.nl kunt u interessante artikelen vinden die hij geschreven heeft.
Over het waarom van die website schrijft hij het volgende:
Ik kan het schrijven niet laten. Het lezen trouwens ook niet. Het denken blijft doorgaan. Over God. Over ons leven, of het betekenis heeft en zo ja, welke betekenis dan? Waar religie vandaan komt en waarom het zo hardnekkig is? Helaas ook over droeve dingen. Droeve dingen horen bij het leven. Hoe ga je verder na de dood van een kind? Hoe verander je zelf als je dat overkomt? Ik blijf er over schrijven. Soms een recensie. Soms een reflectie. Af en toe een lezing. Onregelmatig. Maar gestaag.

‘Mijn kerk verbindt’ Kerkbalans 2017 is gestart!

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee | No Comments

Protestantse Gemeente te Muiderberg Raborekening:
NL84 RABO 0343 1092 71
Protestantse Gemeente te Muiderberg ING rekening:
NL12 INGB 0000 5222 46

Dit jaar is het thema Mijn Kerk verbindt. Kerkbalans 2017 Druppels_verbindtEen thema wat mij persoonlijk aanspreekt, zeker als we kijken naar onze ambities en ondernomen initiatieven binnen en buiten Muiderberg. Ik hoop u ook. Als kerk zoeken en ervaren wij de verbinding met onze omgeving nadrukkelijk. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat is u gevoeglijk bekend. Als kleine maar actieve gemeente weten we echter veel te realiseren. Ook weet u dat het een uitdaging voor ons is om de balans op orde te houden. We roepen u dan ook op uw bijdrage van vorig jaar aan te houden en indien mogelijk te verhogen. Dan wordt ons eerste goede voornemen al in de eerste maand gerealiseerd. Een geweldige prestatie. Mijn kinderen zouden zeggen “Hoe cool is dat?” 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Teo Kuipers

X