Category Archives: Actie aan Zee

Nieuw rozerood antependium

By | Actie aan Zee, Vieringen Kerk aan Zee | No Comments

Op 26 maart, zondag Laetare (Verheugt u!), zal voor het eerst het nieuwe rozerode antependium in gebruik genomen worden. Op deze zondagen in de vastentijd licht het paars al op naar roze. Het licht van Pasen schemert al door, zodat wij de moed niet opgeven. Dit is ook mooi verbeeld op het kleed in de symboliek van de dichte en de open bloem die uitbotten uit het dorre winterhout.Tini Mager heeft dit ontworpen en genaaid en maakte er zelfs een stola bij! Veel dank hiervoor.

‘Mijn kerk verbindt’ Kerkbalans 2017 is gestart!

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee | No Comments

Protestantse Gemeente te Muiderberg Raborekening:
NL84 RABO 0343 1092 71
Protestantse Gemeente te Muiderberg ING rekening:
NL12 INGB 0000 5222 46

Dit jaar is het thema Mijn Kerk verbindt. Kerkbalans 2017 Druppels_verbindtEen thema wat mij persoonlijk aanspreekt, zeker als we kijken naar onze ambities en ondernomen initiatieven binnen en buiten Muiderberg. Ik hoop u ook. Als kerk zoeken en ervaren wij de verbinding met onze omgeving nadrukkelijk. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat is u gevoeglijk bekend. Als kleine maar actieve gemeente weten we echter veel te realiseren. Ook weet u dat het een uitdaging voor ons is om de balans op orde te houden. We roepen u dan ook op uw bijdrage van vorig jaar aan te houden en indien mogelijk te verhogen. Dan wordt ons eerste goede voornemen al in de eerste maand gerealiseerd. Een geweldige prestatie. Mijn kinderen zouden zeggen “Hoe cool is dat?” 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Teo Kuipers

Gezellig samen eten vrijdagavond 27 januari in het OC

By | Actie aan Zee, Kerk aan Zee | No Comments

Al sinds 1999 bereidt de familie Koers samen met andere enthousiaste koks een gezamenlijk diner voor. Vaak wordt er gekookt rond een thema. Wat het thema dit jaar wordt is nog een verrassing. Het gezellig samen eten staat voorop en iedereen is welkom! Je hoeft dus geen lid van de kerk te zijn. Het wordt vrijdagavond 27 januari om 18.00 uur gehouden in het Ontmoetingscentrum “De Steeg” aan de Populierenlaan.
Pak snel de telefoon en geef u op bij Corry Koers tel. 263013 want vol is vol!

Nieuwsbrief 5 januari 2017

By | Actie aan Zee, Nieuwsbrief | No Comments
Op zondag 8 januari 10.00 uur viering in Kerk aan Zee o.l.v. ds Jaap Smit voorgaan. Willemijn was nog herstellende van een flinke griep.

Nog 2 wijzigingen voor deze maand:
Op 15 januari zal Mary Bregman voorgaan in plaats van Jan Glazema. Op deze plaats uiteraard onze dank aan Mary dat ze in deze dienst wil voorgaan!

Op 29 januari zal Henk Ekker voorgaan en komt de Kids aan Zee te vervallen.

Read More

X